Digi-ilmailun työryhmä: Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avainasemassa ilmailun kehittämisessä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 15.30 | Julkaistu suomeksi 8.10.2020 klo 15.51
Tiedote
Drooni lentää autotien yllä (Kuva: Shutterstock)
Drooni lentää autotien yllä (Kuva: Shutterstock)

Digi-ilmailun työryhmän mukaan mahdollistavalla lainsäädännöllä, johdonmukaisella viranomaistoiminnalla sekä reilulla kilpailuympäristöllä voidaan edistää digi-ilmailun kehittymistä Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.9.2020 työryhmän arvioimaan digi-ilmailun kehittämisvaihtoehtoja. Työn tavoitteena oli tuottaa digi-ilmailun tilannekuva valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) laadinnan tausta-aineistoksi.

Digi-ilmailulla tarkoitetaan vakiintunutta reittiliikennettä haastavaa ilmailua. Se kattaa esimerkiksi digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan yleis- ja harrasteilmailun, droonien lennättämisen, lentotaksitoiminnan ja uudenlaiset liikkumispalvelut, valvonta- ja pelastustoiminnan, ambulanssilennot, maa- ja metsätalouskäytön sekä lentokoulutuksen.

Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ilmailun kehittämiseen

Työryhmän mukaan jatkossa keskeistä on selvittää, miten digi-ilmailun toimijoiden keräämä digitaalinen tieto saataisiin jaettua alalla toimivien kesken kaikkia hyödyttävällä tavalla. Myös maailmalla jo käytössä olevista sekä uusista kehittyvistä tekniikoista karttuva tieto on tärkeässä asemassa digi-ilmailun kehittämisessä. Tällaisia ovat yhtäältä esimerkiksi sähkölentokoneet ja automatisoituvat droonit sekä toisaalta teknologiat, jotka mahdollistavat ilmatilan käyttäjien keskinäisen digitaalisen viestinnän ja etälennonjohdon.

Verkostoitumista, yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan, jotta alan moninaiset toimijat voivat saada yhdessä aikaan parempaa palvelutasoa ja laajempia taloudellisia hyötyjä. Tulevaisuuden ilmailua edistävän päätöksenteon tueksi tarvitaan nykyistä parempaa tietoa toimialan taloudellisista tunnusluvuista sekä esimerkiksi lentoasemien valtiontuen vaikutuksista muun muassa markkinoiden kehittymiseen.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän toimikausi päättyi 7.10.2020. Työn tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen vuosille 2021-2032.

Lisätietoja

Yksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706

Rakennusneuvos Juha Parantainen, p. 040 756 9601