Arbetsgruppen för digital luftfart: Utnyttjande av digital information i nyckelposition i utvecklingen av luftfarten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 15.30 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 15.51
Pressmeddelande
Drönare som flyger (Foto: Shutterstock)
Drönare som flyger (Foto: Shutterstock)

Enligt arbetsgruppen för digital luftfart kan man genom möjliggörande lagstiftning, konsekvent myndighetsverksamhet samt en rättvis konkurrensmiljö främja utvecklingen av digital luftfart i Finland.

Kommunikationsministeriet tillsatte den 1 september 2020 en arbetsgrupp som ska bedöma utvecklingsalternativ för den digitala luftfarten. Målet med arbetet var att ta fram en lägesbild för digital luftfart som bakgrundsmaterial till utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen (Liikenne 12).

Med digital luftfart avses luftfart som utmanar den etablerade reguljärtrafiken. Den digitala luftfarten står till exempel för sådan allmän luftfart, hobbyluftfart, flygning med drönare, flygtaxiverksamhet och nya typer av mobilitetstjänster, övervaknings- och räddningsverksamhet, ambulansflygning, jord- och skogsbruksanvändning samt flygutbildning som baserar sig på utnyttjande av digital information.

Utnyttjandet av digital information öppnar nya möjligheter för utveckling av luftfarten

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att i fortsättningen utreda hur den digitala information som aktörerna inom den digitala luftfarten samlar in ska kunna delas mellan aktörerna inom branschen på ett sätt som gagnar alla. Också den kunskap som växer fram genom befintlig teknik ute i världen och teknik i utveckling spelar en viktig roll i utvecklingen av den digitala luftfarten. Sådan teknik är å ena sidan till exempel elflygplan och automatiserade drönare och å andra sidan teknik som möjliggör ömsesidig digital kommunikation mellan luftrumsanvändare samt fjärrflygledning.

Nätverkande, samarbete och dialog behövs för att olika aktörer inom branschen tillsammans ska kunna uppnå bättre servicenivå och större ekonomiska fördelar. Som stöd för det beslutsfattande som ska främja den framtida luftfarten behövs bättre information om branschens ekonomiska nyckeltal samt t.ex. om effekterna av statligt understöd till flygplatser på bl.a. utvecklingen av marknaden.

Vad händer härnäst?

Arbetsgruppens mandattid löpte ut den 7 oktober 2020. Resultaten av arbetet utnyttjas i beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Den riksomfattande trafiksystemplanen ger utgångspunkterna för det långsiktiga upprätthållandet och utvecklandet av transportnätet och transportservicen i hela Finland 2021-2032.

Ytterligare information

Timo Kievari, enhetsdirektör, tfn 040 059 3706

Juha Parantainen, byggnadsråd, tfn 040 756 9601