Ympäristöteknologian tukeminen avainasemassa rikkisääntelyyn sopeutumisessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2012 12.49 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.40
Tiedote

Liikenneministeri Merja Kyllönen pitää ympäristöteknologian tukemista tärkeimpänä keinona rikkisääntelyyn sopeutumisessa. Sopeutumiskeinot kustannuksineen tulevat olemaan tärkeä aihe hallituksen budjettiriihessä.

- Ympäristöteknologian tukeminen olisi vaihtoehto jolla ratkaistaisiin kolme rikkisääntelystä syntyvää haastetta samalla kertaa. Ympäristöteknologiaan suunnattu investointituki parantaisi merenkulun ympäristönsuojelua, edistäisi ympäristöteknologian kehittämistä ja työllisyyttä sekä auttaisi merenkulkuelinkeinoa sopeutumaan rikkisääntelyyn, liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa.

Käytännössä investointitukea voitaisiin kohdistaa ympäristöystävällisten alusten rakentamiseen ja pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, erityisesti niin sanottujen rikkipesureiden, asentamiseen käytössä oleville aluksille.

- Suomi on jo nyt edistyksellinen maa ympäristöteknologiassa ja meidän tulisi hyödyntää markkinoilla avautuvat uudet mahdollisuudet, ministeri Kyllönen suunnittelee.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt ympäristöinvestointien tukemista koskevan esityksen budjettineuvotteluihin. Ministeri Kyllönen pitää tärkeänä, että neuvotteluissa sovitaan riittävän suuresta rahasummasta todellisen sopeutumisvaikutuksen saavuttamiseksi.

Ministeri Kyllönen pitää myös tärkeänä, että ratkaisua haettaessa tarkastellaan edelleen muitakin sopeutumiskeinoja.

- Erityisesti nestemäisen maakaasun (LNG) ja biopolttoaineiden käyttö meriliikenteen polttoaineena ovat varteenotettavia vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Näiden laajamittainen käyttöönotto vie kuitenkin vuosia ja nyt tarvitaan pikaisia toimenpiteitä. Liikenteen tulevaisuuden käyttövoimat, myös meriliikenteessä käytettävät eri vaihtoehdot, ovat parhaillaan selvitystyön alla ministeriöni johdolla.

Lisätietoja:
erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325