Stöd för miljöteknologi har nyckelroll vid anpassningen av svavelregleringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2012 12.49 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.40
Pressmeddelande

Trafikminister Merja Kyllönen anser att stöd för miljöteknologi är en av de viktigaste åtgärderna för att anpassa svavelregleringen. Anpassningsåtgärderna och kostnaderna för dessa kommer att ha en viktig roll i regeringens budgetmangling. - Att stöda miljöteknologi kan vara ett alternativ för att på samma gång lösa alla de tre utmaningar som svavelregleringen medför. Ett investeringsstöd till miljöteknologi skulle förbättra miljöskyddet inom sjöfarten, främja utvecklingen av och sysselsättningen inom miljöteknologi samt hjälpa sjöfartsnäringen att anpassa sig till svavelregleringen, säger Merja Kyllönen. I praktiken kunde investeringsstödet användas till byggande av miljövänliga fartyg och teknologi för att rena avgasutsläpp, i synnerhet installation av så kallade svavelrenare på fartyg i användning. - Finland är redan föregångare inom miljöteknologi och vi borde utnyttja de nya möjligheter som öppnar sig på marknaden, påpekar minister Kyllönen. Trafik- och kommunikationsministeriet har sammanställt en proposition om stöd för miljöinvesteringar till budgetförhandlingarna. Minister Kyllönen anser att det är viktigt att man i förhandlingarna kommer överens om ett tillräckligt stort belopp för att uppnå en verklig effekt. Minister Kyllönen tycker också att det är viktigt att fortfarande undersöka andra anpassningsmetoder. - I synnerhet användningen av flytande naturgas (LNG) och biobränsle som bränsle i sjötrafiken är beaktansvärda alternativ i framtiden. Det tar emellertid flera år att införa dessa på en bred front och nu krävs snabba åtgärder. Framtida drivkrafter inom trafiken, också olika alternativ för sjötrafiken, utreds som bäst under ledning av ministeriet. För mer information:specialmedarbetare Sarianne Hartonen, tfn 0295 34 2325