Yhtenäisemmät säännöt lentoturvallisuuteen Euroopassa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2018 14.08 | Julkaistu suomeksi 22.8.2018 klo 14.21
Uutinen
Lentokoneita ja lentoasema, kuvituskuva (Kuva: Shutterstock)
Lentokoneita ja lentoasema, kuvituskuva (Kuva: Shutterstock)

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat julkaisseet uudistetun ilmailun turvallisuutta koskevan asetuksen. Niin kutsuttu EASA-asetus on kehys siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelylle. 

Uusi asetus tuo turvallisuuskysymyksissä EU-tasolle aiempaa yhtenäisemmät säännöt muun muassa miehittämättömässä ilmailussa, lentoliikenteen kyberturvallisuudessa ja lentoasematoiminnoissa. Ilmailualan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen on turvallisuuden ohella asetuksen keskeinen tavoite.

Asetus tulee voimaan 11.9.2018. Sen vaikutukset näkyvät asteittain sekä lentomatkustajille että ilmailun ammattilaisille. Tulevina vuosina komissio muuttaa asetuksen nojalla annettuja tarkentavia säädöksiä ja antaa tarvittavat uudet.   

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee asetuksen perusteella kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset. 

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Jenni Rantio, p. 029 534 2003