Enhetligare regler för flygsäkerheten i Europa

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2018 14.08 | Publicerad på svenska 22.8.2018 kl. 14.21
Nyhet
(Bild: Shutterstock)
(Bild: Shutterstock)

Europaparlamentet och rådet har antagit en reviderad förordning om luftfartssäkerhet. Den så kallade EASA-förordningen utgör ramen för regleringen av säkerheten inom den civila luftfarten. 

Den nya förordningen innebär enhetligare regler på EU-nivå bland annat i säkerhetsfrågor med anknytning till obemannad luftfart, it-säkerhet inom flygtrafiken och verksamhet vid flygplatser. Till förordningens viktigaste syften hör förutom att förbättra säkerheten också att främja affärsmöjligheter inom luftfartssektorn.

Förordningen träder i kraft den 11 september 2018. Konsekvenserna av förordningen blir gradvis synliga för flygpassagerare och experter inom luftfartssektorn. Under de kommande åren ska kommissionen revidera de kompletterande rättsakter som antagits med stöd av förordningen och anta nödvändiga nya rättsakter.   

Kommunikationsministeriet bereder de ändringar som förordningen förutsätter i den nationella lagstiftningen. 

Ytterligare information:
Jenni Rantio, regeringsråd, tfn 0295 342 003