Yhteiset teesit liikennemarkkinoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.5.2019 11.57 | Julkaistu suomeksi 9.5.2019 klo 12.13
Uutinen
Automaattibussi liikenteesä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)
Automaattibussi liikenteesä (Kuva: Aleksandra Suzi, Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on yhteistyössä liikennetoimijoiden kanssa valmistellut liikennealan pelikirjaa, jonka on tarkoitus toimia ohjenuorana erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin rooleista liikennemarkkinoilla ja kirkastaa yhteistä tahtotilaa alan kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä. Luonnos pelikirjaksi on lausuntokierroksella 31.5.2019 saakka.

Liikennealan pelikirjan keskeinen sisältö on toimialan kahdeksan teesiä, joihin sitoutumalla liikenneala edistää käyttäjälähtöisen, yhdenvertaisen ja kestävän liikennemarkkinan kehittymistä sekä yritysvetoisen kasvun syntyä.

Teeseillä liikennealan toimijoita kehotetaan edistämään:

Toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän syntymistä.

Liikennemarkkinoita, joilla kilpailu ohjaa uudistumaan.

Yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Liikenteen toimijoiden roolien selkeyttä.

Julkisesti ostettujen ja markkinaehtoisten palvelujen yhteentoimivuutta.

Asiantuntemusta ja läpinäkyvyyttä julkisissa hankinnoissa.

Sähköistä liikennettä, automatisaatiota ja palvelu- ja kokeilukulttuurin syntymistä.

Liikennealan ammatillista houkuttelevuutta.

Teesien tueksi pelikirja sisältää kuvauksen toimialan kasvun mahdollisuuksista sekä kuvaukset julkisen sektorin eri rooleista liikenteen markkinoilla.

Julkisella sektorilla on tärkeä rooli liikennealan muutoksessa. Julkisen sektorin toimista esimerkiksi mahdollistava politiikka ja sääntely luovat edellytyksiä. Julkiset hankinnat ja kokeilut sekä niille asetetut vaatimukset puolestaan tukevat markkinoiden, liiketoimintamallien sekä teknologisten ratkaisujen kehittymistä.

Pelikirjalla halutaan edistää myös liikennepalvelulain toteutumista käytännössä. Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia.

Osa Liikennealan kansallista kasvuohjelmaa

Liikennealan pelikirja on yksi Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018-2022 toimenpiteistä.

Kasvuohjelman lähtökohtana on, että tutkimusala, julkinen ja yksityinen sektori edistävät yhdessä toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Painopiste on yrityslähtöisten toimintaympäristöjen ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvien palvelujen kehittämisessä.

Ohjelman tavoitteena on kehittää liikenteestä kasvava toimiala, jolla toimii useita kansainväliseen kasvuun tähtääviä yritysvetoisia yhteistyöverkostoja. Samalla Suomesta halutaan houkutteleva liikennealan testi- ja pilotointialustojen sekä sijoitusten ja investointien kohde.

Liikennealan kasvuohjelma on yhteistyöhanke, jossa on mukana ministeriöitä, viranomaisia, kaupunkeja sekä liikennealan toimijoita ja yrityksiä. Hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö.

Mitä seuraavaksi?

Luonnos liikennealan pelikirjaksi on lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi antaa 31.5.2019 saakka osoitteessa lausuntopalvelu.fi.

Lausuntokierroksen jälkeen liikennealan pelikirjan valmistelu jatkuu virkamies- ja työryhmäntyöskentelynä. Tavoitteena on, että pelikirja valmistuu syksyyn 2019 mennessä.