Vuodenvaihteen 2010 - 2011 muutoksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2010 13.20 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.23
Tiedote

Teleoperaattoreiden taajuusmaksut laskevat, televisiotoimijoiden nousevat

Televisio- ja teletoimijoiden maksumuutos tarkoittaa matkaviestinoperaattoreille nykyistä halvempia hintoja, kun taas televisiotoimijoiden maksut nousevat. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2011. Televisio- ja teletoimijoiden maksut alkavat muuttua asteittain vuodesta 2012 lähtien ja muutos on täysimääräisesti voimassa vuoden 2016 alussa. Taajuuksien muiden käyttäjien uudet maksut tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Suuremmat korvaukset viestintäpalvelujen käyttäjille

Viestintäpalvelujen käyttäjälle maksettavien korvausten summat nousevat ja sopimusten sisältö täsmentyy. Kuluttajansuojaa koskevat viestintämarkkinalain muutokset tulevat voimaan vuoden 2011 alussa. Palvelujen viivästys- tai keskeytystilanteissa kuluttajalle maksettavat vakiokorvaus ja vakiohyvitys nousevat 20 euroon alkavalta viikolta ja enimmäismäärä 160 euroon. Laajakaistayhteyksiä koskevissa sopimuksissa on jatkossa mainittava aina myös yhteyden tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli.

Televisiomaksu nousee

Televisiomaksun hinta nousee kuudella prosentilla vuodenvaihteessa. Korotus perustuu Ylen hallintoneuvoston esitykseen. Uusi maksu koko vuodelta on 244,90 euroa. Korotusta aikaisempaan vuosimaksuun on 13,85 euroa.

Luotsaukseen valtion osakeyhtiö

Luotsausliikelaitoksen liiketoiminta siirtyy valtion kokonaan omistamalle Finnpilot Pilotage Oy:lle. Se aloittaa toimintansa 1.1.2011. Yhtiön toimialana on luotsauspalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomen vesialueilla. Lisäksi osakeyhtiö tarjoaa tytäryhtiön kautta meriliikenteen jääneuvontapalveluja. Yhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä.

Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin korotus

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) maksuihin tulee keskimäärin yhdeksän prosentin korotus. Suurimmat korotukset tulevat merenkulun maksuihin (12-13 %) ja tieliikenteen kuljettajantutkinnosta perittäviin maksuihin (keskimäärin 40 %). Valtaosin muut tieliikenteen maksut säilyvät nykyisellä tasolla. Maksuja koskeva asetus on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Lentoliikenteen valvontamaksu yhteen euroon

Lentoliikenteen valvontamaksu nousee 0,80 eurosta yhteen euroon. Valvontamaksu peritään jokaisesta vähintään kaksivuotiaasta lentomatkustajasta. Maksu peritään vain kun aseman matkustajamääristä kertynyt summa ylittää 20 000 euroa. Valvontamaksun perimisestä vastaa ilmailuviranomainen, Liikenteen turvallisuusvirasto ja maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä.

Ulkomaisten alusten valvontaan tiukemmat säädökset

Ulkomaisiin aluksiin kohdistuva tarkastusjärjestelmä muuttuu. Jatkossa tarkastukset kohdistuvat ensisijaisesti aluksiin, joihin liittyy suuri turvallisuusriski. Myös alusten tarkastusjärjestelmää ja rikkomusten seuraamuksia tehostetaan. Esimerkiksi toistuvasti säännöksiä rikkovilta aluksilta on mahdollista pysyvästi evätä pääsy EU:n ja Pariisin yhteistyöpöytäkirjan allekirjoittaneiden maiden satamiin.

Tampereen kaupungista alueensa joukkoliikenteen järjestäjä

Joukkoliikennelaki muuttuu niin, että Tampereen seudulla linja-autoliikenteen ja kevyen raideliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimii Tampereen kaupunki. Tampereen kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluvat sen oman alueen ohella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien alueet. Muutoksen tarkoituksena on tukea seudullista kehittymistä ja luoda edellytyksiä joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle.