Virtuaalivaijerin käyttö yleistyy losseilla – lausuntoja pyydetään uudesta määräyksenantovaltuudesta Liikenne- ja viestintävirastolle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2021 10.11 | Julkaistu suomeksi 27.10.2021 klo 15.56
Tiedote
Hanhivirran lossi Enonkoskella. (Kuva: Makasana Photo / SHutterstock)
Hanhivirran lossi Enonkoskella. (Kuva: Makasana Photo / SHutterstock)

Lain muutoksella mahdollistettaisiin se, että maantielauttaliikenteen losseja ohjattaisiin tulevaisuudessa yhä useammin fyysisen ohjausköyden sijaan virtuaalivaijerin avulla. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja 24.11.2021 mennessä.

Lossien koko on kasvanut vuosikymmenten kuluessa, minkä seurauksena fyysinen ohjausvaijeri on vähitellen menettänyt merkityksensä lossia ohjaavana järjestelmänä. Vaijeri toimii nykyisin kuljettajan visuaalisena apuvälineenä. Maantielauttaliikenteen losseilla olisi nykyisin teknisesti mahdollista käyttää perinteisen ohjausköyden sijasta niin sanottua virtuaalivaijeria. Se näyttää lossin sijainnin lauttaväylän keskilinjaan nähden ja avustaa visuaalisesti ja äänisignaalein kuljettajaa pitämään lossin lauttaväylällä.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lakia, jossa säädetään myös maantielautoista. Lakiin lisättäisiin uusi määräyksenantovaltuus Liikenne- ja viestintävirastolle. Tavoitteena on, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrittelisi liikenteen turvallisuuden kannalta keskeiset tekniset edellytykset perinteiselle ohjausköydelle ja sitä korvaavalle virtuaalivaijerille.

Virtuaalivaijeri parantaa turvallisuutta

Virtuaalivaijeri lisää lossiliikenteen turvallisuutta. Toisin kuin fyysistä vaijeria virtuaalivaijeria voidaan käyttää ympäri vuoden myös jääolosuhteissa sekä lossin, lauttaväylän ja rantojen korjaustöiden aikana. Ajo on myös taloudellisempaa ilman fyysistä vaijeria. Virtuaalivaijeri vähentäisi vaikutuksia lauttaväylän pohjaan, sillä metallinen vaijeri pöllyttää pohjasedimenttiä ja irrottaa ravinteita vesistön pohjasta.

Virtuaalivaijeri on jo käytössä Merenkurkussa Bergön lauttapaikalla ja Liperissä Arvinsalmen lauttapaikalla. Järjestelmä kehitettiin Bergön lauttapaikalla, jossa vaijeri takertui toistuvasti meren pohjan lohkareisiin ja katkesi. Suomen maantieverkolla on yhteensä 33 lossipaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Varsinais-Suomen saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Lossiliikenteessä suoritetaan vuosittain 1,4-1,5 miljoonaa lauttavälin ylitystä. Losseilla liikennöidään vuosittain 750 000-800 000 kilometriä.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman mukaan valtio kehittää maantielauttaliikennekaluston taloudellista tehokkuutta, vähentää päästöjä sekä arvioi ja toteuttaa tekniikan kehittymisestä johtuvia lainsäädännön muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoaika päättyy 24.11.2021. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta olisi tarkoitus tulla voimaan 28.2.2022.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 0295 342 113, eeva.ovaska(at)gov.fi