Vihreälle ICT:lle toimintaohjelma

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2013 13.03 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön ensimmäisen vihreän ICT:n toimintaohjelman keskiössä ovat energiatehokkuus, kestävä kehitys ja tutkimustiedon ajantasaisuus.

Toimenpideohjelman tarkoituksena on muun muassa kehittää tapoja, joilla tieto- ja viestintätekniikan ja sen käytön ympäristövaikutuksia voidaan mitata ja hallita. Tavoitteena on edistää yhteiskunnan materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvien tuotteiden ja palvelujen avulla.

Ministeriön vihreän ICT:n toimintaohjelman perusajatuksena on, että ICT:n avulla on mahdollista vastata nykyisiin ja tuleviin talouden, ympäristön ja sosiaalisen hyvinvoinnin haasteisiin. Muutokseen liittyy kuitenkin ympäristön kannalta mahdollisuuksien ohella riskejä, sillä tieto- ja viestintäteknologioiden jatkuvasti kasvava käyttö rasittaa itsessään ympäristöä.

- ICT-alan tarkastelu kestävän kehityksen näkökulmasta on lähtökohta sille, että voimme arvioida tieto- ja viestintätekniikan avulla saatavia hyötyjä. On tärkeä selvittää myös mitä suomalainen ICT-infrastruktuuri vaatii ympäristöltä. Työ on vasta alussa, ensi vuonna selvitämme mihin suuntaan ohjelmaa lähdetään laajentamaan, toteaa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen toimintaohjelman jatkosta.

Kolme toimenpidealuetta

Ohjelmassa määritellään kolme toimenpidealuetta, jotka koskevat palvelinkeskuksia, tietoliikenneverkkoja ja audiovisuaalisia palveluja.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa keskitytään palvelinkeskusten (konesalien) ja tietoliikenneverkkojen energiakysymyksiin sekä audiovisuaalisten palvelujen kasvavaan käyttöön. Tarkoitus on tuottaa tutkimustietoa, josta voidaan johtaa jatkotoimenpiteitä kulutuksen hallitsemiseksi.

Konesalien energiatehokkuutta pyritään parantamaan uudella ympäristöluokituksella sekä ympäristötietoisuutta lisäämällä. Tieto- ja viestintäverkkojen energiatarpeet ja kehittämiskohteet selvitetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Samalla tutkitaan, onko lainsäädännössä esteitä energiankulutuksen vähentämiselle.

Samoja televisio- ja videosisältöjä on tarjolla kuluttajille eri jakelukanavissa: televisiossa, kotikoneilla ja älypuhelimissa. Katselutottumusten muutos vaikuttaa merkittävästi kulutuksen aiheuttamiin ympäristökustannuksiin. Muun muassa eri jakelukanavien energiatehokkuutta arvioidaan osana toimintaohjelmaa.

Vihreän ICT:n toimintaohjelma on osa liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpolitiikan älystrategiaa eli Kide-ohjelmaa. Osa ohjelman toimenpiteistä on jo käynnistynyt kuluvan hallituskauden alussa Kide-ohjelman puitteissa.

Toimintaohjelman valmistelussa on kuultu toimialan sidosryhmiä, jotka ovat mukana myös jatkon kehittämistyössä ja osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Toimintaohjelmaa laajennetaan tulevina vuosina ja uusia yhteistyökumppaneita etsitään jatkuvasti.

Vihreän ICT:n toimintaohjelma on julkaistu LVM:n julkaisusarjassa (34/2013).

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mirka Meres-Wuori, p. 0295 34 2595