Viestintä- ja sähköverkkojen rakentamista vauhditetaan yhteisrakentamislailla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2015 13.29 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Hallitus esittää, että erityisesti viestintäverkkojen ja sähköverkkojen rakentamista vauhditettaisiin verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamista ja -käyttöä kokevalla lailla. Tavoitteena on laskea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksia lisäämällä eri verkkotoimijoiden yhteistoimintaa sekä edistää digitaalisten palvelujen ja toimintojen kehittymistä.

Uusi yhteisrakentamista ja -käyttöä koskeva laki velvoittaisi viestintä- ja sähköverkkotoimijoiden lisäksi myös vesihuolto- ja liikenneverkkojen verkkotoimijat suostumaan kohtuulliseen verkkojen yhteiskäyttöön tai yhteisrakentamiseen. Yhteistoimintavelvoite kohdistuisi verkkoihin kuuluviin rakenteisiin ja rakennelmiin sekä itse verkkojen rakentamiseen.

Yhteisrakentamisvelvoite soveltuisi kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että yhteistoiminnan toisena osapuolena on teleyritys, eivätkä kummankaan osapuolen kustannukset lisäänny erillisrakentamiseen verrattuna. Yhteistoimintaa koskevilla lakiehdotuksilla ei ole vaikutusta verkkojen rakentamista tai käyttöä koskeviin rakentamis-, lupa- tai työturvallisuusmääräyksiin.

Laki myös velvoittaisi verkkotoimijat ja viranomaiset toimittamaan tulevia verkkohankkeita sekä olemassa olevia verkkoja koskevat tiedot yleisesti saataville keskitetyn tietopalvelun kautta. viestintävirasto toimisi keskitettynä tietopisteenä ja yhteistoimintaa koskevien mahdollisten riitojen ratkaisijana.

Yhteisrakentamista koskevan lain rinnalla hallitus esittää tietoyhteiskuntakaaren muuttamista siltä osin kun laki koskee rakennusten ja kiinteistöjen sisäverkkoja. Muutoksella velvoitettaisiin rakentamaan kiinteistöön jatkossa myös sisäverkko isompien peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä.

Hallitus päätti yhteisrakentamista ja yhteiskäyttöä koskevan lain sisällöstä ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta 12. marraskuuta 2015. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Laeilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee nopeiden viestintäverkkojen käyttöönottokustannusten vähentämistä.

Lisätietoja

ylitarkastaja Tanja Müller, [email protected], p. 0295 34 2071
hallitussihteeri Janne Mänttäri, [email protected], p. 0295 34 2569