Venerekisteri ehdotetaan siirrettäväksi Trafiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2014 13.46
Tiedote

Hallitus esittää, että vesikulkuneuvorekisterin ylläpitäminen siirrettäisiin maistraateilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Lakiehdotuksen taustalla on tavoite keskittää liikennevälineiden rekistereitä. Trafi vastaa jo nykyään useista liikennevälineiden rekistereistä.

Hallitus antoi esityksen uudeksi vesikulkuneuvorekisterilaiksi eduskunnalle 20. maaliskuuta.

Ehdotetun lain mukaan Trafi vastaisi rekisteröintitoiminnan järjestämisestä ja rekisteröintipäätöksistä. Rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut Trafi hankkisi kuitenkin julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä. Ne hoitaisivat vesikulkuneuvon ja sen moottorin tietojen tallettamisen rekisteriin sekä vesikulkuneuvon rekisteröintitodistuksen valmistamisen ja toimittamisen asiakkaalle.

Liikennevälineiden rekistereiden keskittämisellä saavutettaisiin synergiahyötyjä eri liikennevälinerekistereiden kesken sekä selkeytettäisiin kulkuvälineiden rekisterinpitoa kansalaisten ja viranomaisten suuntaan.
Ehdotetulla lailla ei muutettaisi vesikulkuneuvorekisterin käyttötarkoitusta, vesikulkuneuvon tai sen moottorin rekisteröinnin perusteita eikä tehtäisi uusia poikkeuksia velvollisuuteen rekisteröidä vesikulkuneuvo.

Vesikulkuneuvorekisterin ylläpidon siirto ei aiheuttaisi kansalaisille velvollisuutta rekisteröidä uudelleen rekisterissä nyt jo oleva vesikulkuneuvo eikä hankkia uutta rekisteröintitodistusta.

Jos eduskunta päättää rekisterin siirrosta Trafille, rekisteröintimaksuissa ei tapahtuisi merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi teknisten rekisteritietojen, kuten moottoritietojen, muutos tulisi kuitenkin kokonaan ilmaiseksi ja ensirekisteröinnin hinta nousisi 30 eurosta 40 euroon.

Trafi arvioi, että vesikulkuneuvorekisterin ylläpidosta sille aiheutuvat tulot ja menot olisivat suunnilleen yhtä suuret.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian eduskunnan hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Laura Aho, p. 0295 34 2009