Vastuullisuusraportissa arvioitiin kestävää infrastruktuuria ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintää

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2023 9.00
Tiedote
Piirroskuvassa etualalla kävelijä, pyöräilijä ja koira. Taustalla asutusta, vene, pakettiauto, lentokone, juna ja verkkomasto. Tekstinä
Kestävää kasvua, hyvinvointia sekä turvallisuutta tiedolla ja tulevaisuuden yhteyksillä (Kuva: LVM)

Kestävä infrastruktuuri ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä painottuvat liikenne- ja viestintäministeriön toista kertaa julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Kolmeksi vaikuttavimmaksi hankkeeksi vuonna 2022 nostettiin Valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma eli Liikenne 12, Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja Suomen digitaalinen kompassi.

”Kestävän kehityksen edistäminen ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa ministeriön toiminnassa. Digitaalisilla yhteyksillä, liikenteellä ja viestinnällä on avainrooli kestävyysmurroksen toteuttamisessa”, kansliapäällikkö Minna Kivimäki sanoo.

”Vastuullisuus edellyttää oman toiminnan jatkuvaa parantamista ja tarkastelua myös tulevien sukupolvien näkökulmasta”, Kivimäki jatkaa.

Kolme Agenda2030-tavoitetta

Valtiokonttorin ohjeistaman vastuullisuusraportoinnin perustana ovat YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteet, joista liikenne- ja viestintäministeriö poimi kolme:

1. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 
2. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. 
3. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

Raportointia ohjaa kaksi käsitettä: kädenjälki ja jalanjälki. Raportoinnissa pääpaino on organisaation toiminnan kädenjäljessä eli omalla toiminnalla aikaansaaduissa myönteisissä vaikutuksissa. Ministeriöiden kädenjälkeä ovat erityisesti lainsäädäntö ja valtion rahoituksen ohjaaminen.

Liikenne 12 ohjaa kohti kestävämpää liikennejärjestelmää

Liikennejärjestelmän kestävyys on kehittynyt osittain Liikenne 12 -tavoitteiden mukaisesti. Hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet, vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus on kasvanut ja niiden jakeluverkko on laajentunut.

Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti on laadittu säännöllisesti päivitettävät väylänpidon perussuunnitelma, suunnitteluohjelma ja investointiohjelma. Suurin haaste Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanossa on riittämätön rahoitus ja kohonneet kustannukset.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta kuvaa keinot päästöjen puolittamiseksi

Tärkein työkalu ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi on Fossiilittoman liikenteen tiekartta, jossa on määritelty toimia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Se sisältää toimia fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi, autokannan uudistamiseksi ja liikennejärjestelmän tehostamiseksi. 

Kolmessa vaiheessa toteutettava tiekartta on toimeenpanovaiheessa. Suunniteltujen päästövähennysten saavuttamista vaikeuttaa se, ettei toimille ole riittävää rahoitusta.

Digikompassi viitoittaa digivihreää siirtymää

Viime vuonna valmistunut Suomen digitaalinen kompassi eli digikompassi on uusi työkalu, joka edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää digivihreää siirtymää. 

Digitaalisia palveluita ja yhteiskunnan digitalisaatiota tulee toteuttaa palvelemaan ihmisten tarpeita. Haluamme pitää kaikki mukana ja vaalia vapautta oppia, innovoida ja yrittää.

Suomen digikompassi pohjautuu EU:n digikompassiin ja digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelmaan. Suomi on laatinut digikompassin ensimmäisenä EU-jäsenvaltiona. 

Digikompassin toimeenpanosuunnitelman valmistelu on käynnissä. 

Lisätietoja:

tiedustelut ja kansliapäällikkö Minna Kivimäen haastattelupyynnöt

viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0295 342330, [email protected]