Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2022 12.20 | Julkaistu suomeksi 10.5.2022 klo 13.53
Tiedote
Hyvinvointia ja kilpailukykyä kestävästi hyvillä yhteyksillä. (Kuva: LVM)
Hyvinvointia ja kilpailukykyä kestävästi hyvillä yhteyksillä. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut ensimmäistä kertaa laatimansa vastuullisuusraportin. Raporttiin on koottu tietoa toimenpiteistä, joilla liikenne- ja viestintäministeriö on edistänyt YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteiden saavuttamista vuonna 2021.

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on erityisesti edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää liikennejärjestelmää sekä toimivaa ja kattavaa digitaalista infrastruktuuria. Tärkeitä ovat myös esteettömyyttä ja liikenneturvallisuutta edistävät toimet. Lisäksi ilmastonmuutoksen hidastamisessa liikenteen, etenkin tieliikenteen, päästöjen vähentäminen on keskeisessä roolissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut vastuullisraportoinnin pohjaksi kolme kestävän kehityksen tavoitetta. Kestävän kehityksen tavoite 9 korostaa kestävän infrastruktuurin rakentamista sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistämistä. Tavoitteessa 11 puolestaan painotetaan turvallisten ja kestävien kaupunkien sekä asuinyhdyskuntien takaamista ja tavoitteessa 13 kiireellisiä toimia ilmastonmuutosta sekä sen vaikutuksia vastaan.

Raportoinnissa pääpaino on organisaation toiminnan kädenjäljessä. Kädenjäljellä tarkoitetaan omalla toiminnalla aikaansaatuja vaikutuksia tunnistettuihin tavoitteisiin joko negatiivisten vaikutusten vähenemisenä tai positiivisten vaikutusten lisääntymisenä. Ministeriöiden kädenjälkeä ovat erityisesti velvoittava lainsäädäntö, mutta myös ohjaavat politiikkatoimet. Näiden avulla yritykset ja kansalaiset vähentävät päästöjä omassa toiminnassaan.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii jatkossa toiminnastaan julkaistavan vastuullisuusraportin joka vuosi. Valtiokonttori suosittaa kaikkia valtion virastoja laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain. YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-tavoitteet ovat Valtiokonttorin ohjeistaman vastuullisuusraportoinnin perusta.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Pasi Ovaska, p. 050 467 1645, [email protected]

hallitusneuvos Veera Kojo, p. 050 437 8750, [email protected]