Varustamoille myönnetty ympäristöinvestointitukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2013 15.44
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kuudelle varustamolle ja näiden 22 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin. Avustukset on tarkoitettu aluksiin jälkikäteen asennettavien laitteiden, esim. rikkipesureiden, investointikustannusten tukemiseen.

Tukea saavat Bore Oy Ab, ESL Shipping, Finnlines Oy, Godby Shipping, Neste Shipping ja Tallink Silja.

Investoinnit on toteutettava vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnettiin 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen.

Euroopan komission vaatimuksen mukaisesti arvioinnissa on otettu huomioon varsinaisten investointikustannusten lisäksi vuotuiset lisäkustannukset ja lisätuotot viiden vuoden ajalta investoinnin käyttöönoton jälkeen.

Avustusta haettiin 34 alukselle yhteensä n. 71 milj. euroa. Hankkeista kaksi ei ollut tukikelpoisia. Muut hylkäävät päätökset johtuivat siitä, että tukikelpoisia kustannuksia ei syntynyt.

Päätökset avustuksesta on tehty aluskohtaisesti. Jälki-investointeihin varatusta määrärahasta saadaan jaettua noin 19 milj. euroa. Hakemusten arviointi osoitti, että joihinkin aluksiin rikkipesurin asentaminen on liiketaloudellisesti kannattavaa eikä siihen silloin voida myöntää valtion avustusta.


Lisätietoja
Yksikön päällikkö, erityisasiantuntija Tero Jokilehto, p. 0295 34 2568