Rederier får stöd för miljöinvesteringar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2013 15.44 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har beviljat sex rederier och 22 av deras fartyg statsunderstöd för investeringar som görs i efterhand för att höja nivån på miljöskyddet. Miljöstöden är avsedda för kostnader för eftermontering av anordningar såsom svavelskrubbers.

Stöd har beviljats till Bore Oy Ab, ESL Shipping, Finnlines Oy, Godby Shipping, Neste Shipping och Tallink Silja.

Investeringarna ska genomföras under åren 2013 och 2014.

I statsbudgeten för år 2013 beviljades en fullmakt på 30 miljoner euro som stöd för sådana investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, installeras i fartyg som redan är i drift.

I enlighet med Europeiska kommissionens krav har man i bedömningen av ansökningarna beaktat de faktiska investeringskostnaderna samt de årliga extra kostnaderna för och avkastningen på investeringen under de fem första åren efter det att investeringen tagits i bruk.

Sammanlagt ansöktes stöd för 34 fartyg till ett värde av ca 71 miljoner euro. Två av de föreslagna investeringsprojekten var inte stödberättigande. De övriga avslagen berodde på avsaknaden av stödberättigande kostnader.

Stödbesluten har fattats särskilt för varje fartyg. Av det anslag som reserverats i statsbudgeten för investeringar som görs på fartyg i efterhand beviljas nu ca 19 miljoner euro. Bedömningen av ansökningarna visade att på en del fartyg är installationen av en svavelskrubber en företagsekonomiskt lönsam investering och därför kan inget statsunderstöd beviljas.


Ytterligare information
Tero Jokilehto, enhetschef, specialsakkunnig, tfn 0295 34 2568