Valtioneuvoston periaatepäätös: Logistiikan digitalisaatiolla tehokkuutta ja kestävyyttä kuljetuksiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2021 12.15 | Julkaistu suomeksi 27.5.2021 klo 14.33
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM, VNK/Laura Kotila)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM, VNK/Laura Kotila)

Valtioneuvosto on 27. toukokuuta 2021 linjannut logistiikan digitalisaatiota koskevassa periaatepäätöksessään toimenpiteistä, joilla tähdätään tehokkaampiin ja turvallisempiin sekä ilmastoystävällisempiin kuljetuksiin. Tavoitteena on myös edistää toimialan digitaalista osaamista ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Periaatepäätös sisältää erityisesti valtionhallinnon vastuulla olevat toimenpiteet, joilla toteutetaan lokakuussa 2020 julkaistua logistiikan digitalisaatiostrategiaa.

Periaatepäätöksen toimenpiteillä pyritään tiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen kuljetusketjuissa ja liikenteen solmukohdissa. Lisäksi kehitetään logistiikan sääntely- ja tietoympäristöjä sekä logistiikan kyber- ja tietoturvallisuutta.

Periaatepäätös on linjassa muiden liikennejärjestelmän kestävyyttä edistävien hankkeiden kuten fossiilittoman liikenteen tiekartan, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) ja ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian kanssa.

Logistiikan digitalisaatiossa datalla on keskeinen rooli

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto edellyttää, että toimitusketjussa välitetty tieto on digitaalisesti luettavassa muodossa. Tiedon saumaton kulku mahdollistaa sen automatisoidun käsittelyn ja kuljetusten optimoinnin. Tämä lisää logistiikan tehokkuus- ja kustannushyötyjä ja vähentää liikenteen ilmastovaikutuksia. Vaikutukset skaalautuvat yksittäisestä toimituksesta kansainvälisiin kuljetusketjuihin.

Logistiikan digitalisoituminen edellyttää panostuksia logistiikan tietoympäristöjen ja datan hallinnan kehittämiseen ja niitä hyödyntävien yritysten osaamiseen sekä yhteisiä pelisääntöjä erilaisille kuljetusalan toimijoille kansallisesti ja kansainvälisesti.

- Digitalisaatio lisää kuljetusten sujuvuutta sekä helpottaa niiden optimointia niin yksittäisen toimitusketjun kuin koko liikennejärjestelmän tasolla. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

- Tulen asettamaan sidosryhmien ja viranomaisten edustajista muodostuvan Logistiikan digitalisaation foorumin vauhdittamaan kehitystä. Haluamme Suomessa olla älykkäiden kuljetusten etujoukoissa. Edelläkävijyys vahvistaa kilpailukykyämme ja alan työllisyyttä, ministeri Harakka jatkaa.

Periaatepäätöksessä linjatut toimet rahoitetaan pääosin valtion budjetin ja jo olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Uutta rahoitusta vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa talousarvioissa.

Valtioneuvoston periaatepäätös logistiikan digitalisaatiosta toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitetta ottaa liikenteen digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet täysimittaisesti käyttöön ja siten vauhdittaa kasvua ja hyvinvointia sekä pyrkiä vähentämään liikenteen päästöjä.

Periaatepäätös toteuttaa osaltaan myös EU:n vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteita ja strategisia linjauksia.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maria Rautavirta, p. 040 7185975, Twitter: @mrautavirta

ylitarkastaja Essi Teljo, p. 050 328 0398