Valtioneuvostolta periaatepäätös liikenteen automaation edistämisestä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2021 13.42 | Julkaistu suomeksi 26.11.2021 klo 15.59
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Valokuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Valokuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto vahvisti 25.11.2021 periaatepäätöksen liikenteen automaation edistämisestä. Suomen tavoitteena on kuulua liikenteen automaation edelläkävijöiden joukkoon, ja periaatepäätöksellä hallitus haluaa ohjata automaatiokehitystä vastaamaan kestävästi ja turvallisesti ihmisten tarpeisiin.

Periaatepäätös sisältää liikenteen automaation kehittämisen vision, siitä johdetut linjaukset sekä keskeiset toimenpidekokonaisuudet, ja se koskee kaikkia liikennemuotoja. Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltuun Liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelmaan.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää liikenteen automaatiota tärkeänä keinona sujuvoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista sekä edistää turvallista, tehokasta ja vähäpäästöistä liikennettä.

Ministeri näkee, että olemme siirtyneet tulevaisuuden visioista luomaan käytännön edellytyksiä automaation käyttöön otolle.

- Liikenteen automaatio etenee jo kaikissa liikennemuodoissa, mutta täysin automaattiseen liikenteeseen on vielä matkaa. Olemalla kehityksen etujoukoissa olemme määrittelemässä automaation suuntaa. Laajamittaisempi autonominen liikenne edellyttää vielä yhteistyötä ja muutoksia niin kansallisessa kuin kansainvälisessä lainsäädännössä, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Periaatepäätöksen keskiössä kokonaisvaltainen lähestymistapa

Periaatepäätöksen kaikkia liikennemuotoja koskevat linjaukset ovat automaation ihmiskeskeinen kehittäminen ja hyödyntäminen, tiedonvaihdon tehostaminen sekä sääntelyn kokonaisvaltainen kehittäminen.

Linjauksia on tarkoitus toteuttaa seitsemällä toimenpidekokonaisuudella, jotka ovat:

1) sääntelyn kehittäminen

2) fyysisen infrastruktuurin kehittäminen

3) digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

4) tiedon hyödyntäminen sekä

5) kokeilujen ja testaamisen lisääminen

6) osaamisen kehittäminen

7) vaikutusten arviointi.

Automaatiokehitykseen liittyy vielä paljon epävarmuuksia, minkä takia kokeiluilla ja testaamisella on keskeinen merkitys. Tiedon ja datan aiempaa parempi hyödyntäminen kehityksessä korostuu, sillä liikenteen automaatio perustuu datan ja tekoälyjärjestelmien käytölle. Lainsäädännössä puolestaan on varmistettava automaation eettinen kehittäminen ja käyttö.

Liikenteen automaation kehittäminen perustuu hallitusohjelmaan

Liikenteen automaation edistäminen perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Tavoitteena on, että Suomi tunnetaan teknologisena edelläkävijänä, jossa säädösympäristö ja hallinto mahdollistavat digitalisaation ja kestävän kehityksen sekä laajan kokeilukulttuurin. Oleellista on, että tavoitteet on saavutettu eettisesti oikein, ihmisen tarpeet ja yhdenvertaisuus huomioiden.

Mitä seuraavaksi?

Periaatepäätöstä esitellään Vesiliikenteen automaation aamupäivässä 2.12.2021 klo 10.30. Tilaisuus on verkkotilaisuus ja siitä on verkkolähetys.

Liikenne- ja viestintäministeriön on tarkoitus julkaista liikenteen automaation lainsäädäntö- ja avaintoimenpidesuunnitelma mahdollisimman pian periaatepäätöksen hyväksymisen jälkeen.

Toimenpidekokonaisuuksien toteutus on tarkoitus käynnistää välittömästi.

Lisätietoja:

Kirsi Miettinen, lainsäädäntöneuvos, p. 040 071 9629, [email protected], Twitter: @KMiettinen (liikenteen automaation kokonaisuus ja tieliikenne)

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, p. 050 303 3065, [email protected], Twitter: @saarare

Janne Hauta, neuvotteleva virkamies, p 050 300 6990, [email protected] (rautatieliikenteen automaatio)

Anne Miettinen, viestintäneuvos, p. 050 300 6990, [email protected], Twitter: @AnneMiettinen1 (vesiliikenteen automaatio)

Sonja Töyrylä, ylitarkastaja, p. 050 438 4729, [email protected] (ilmailun automaatio)