Statsrådets principbeslut om främjande av automatiseringen av transporter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.42 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 15.59
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää,Keksi/KM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Suvi-Tuuli Kankaanpää,Keksi/KM)

Statsrådet fastställde den 25 november 2021 ett principbeslut om främjande av automatiseringen av transporter. Finland har som mål att höra till föregångarna inom automatiseringen av transporter, och genom ett principbeslut vill regeringen styra automatiseringsutvecklingen så att den på ett hållbart och säkert sätt svarar mot människornas behov.

I principbeslutet ingår det en vision för utvecklingen av automatiseringen inom trafik- och transportsektorn, de riktlinjer som följer av visionen samt centrala åtgärdshelheter. Principbeslutet gäller alla transportslag. Principbeslutet baserar sig på en lagstiftnings- och nyckelåtgärdsplan för automatiseringen av transporter som beretts vid kommunikationsministeriet.

Kommunikationsminister Timo Harakka anser att automatiseringen av trafik och transporter är ett viktigt verktyg för att göra rörligheten för människor och varor smidigare och för att främja en säker, effektiv och utsläppssnål trafik.

Ministern anser att vi har övergått från framtidsvisioner till att skapa praktiska förutsättningar för att införa automatisering.

- Automatiseringen av transporter framskrider redan inom alla transportslag, men det är ännu långt kvar till en helt automatiserad trafik- och transportsektor. Genom att stå i främsta ledet för utvecklingen definierar vi riktningen för automatiseringen. En mer omfattande automatiserad trafik- och transportsektor förutsätter ytterligare samarbete och ändringar i såväl den nationella som den internationella lagstiftningen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Ett övergripande angreppssätt i fokus för principbeslutet

De riktlinjer i principbeslutet som gäller alla transportslag är utvecklandet och utnyttjandet av automatiseringen på ett människocentrerat sätt, effektiviserandet av informationsutbytet och utvecklandet av regleringen på ett övergripande sätt.

Avsikten är att genomföra riktlinjerna genom följande sju åtgärdshelheter:

1) utveckling av regleringen

2) utveckling av den fysiska infrastrukturen

3) utveckling av den digitala infrastrukturen

4) utnyttjande av information

5) ökning av försök och testning

6) utveckling av kompetensen

7) konsekvensbedömning.

Automatiseringsutvecklingen är fortfarande förknippad med många osäkerhetsfaktorer. Därför har försök och testning en central betydelse. I utvecklingen framhävs bättre utnyttjande av information och data, eftersom automatiseringen av trafik och transporter grundar sig på användningen av data och system för artificiell intelligens. I lagstiftningen ska det säkerställas att automatiseringen utvecklas och används på ett etiskt sätt.

Utvecklingen av automatiseringen av transporter baserar sig på regeringsprogrammet

Främjandet av automatiseringen av transporter baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Målet är att Finland ska vara känt som en teknisk föregångare, där författningsmiljön och förvaltningen möjliggör digitalisering och hållbar utveckling samt en omfattande försökskultur. Det väsentliga är att målen har uppnåtts på ett etiskt korrekt sätt, med beaktande av människors behov och likabehandling.

Vad händer härnäst?

Principbeslutet presenteras på ett förmiddagsevenemang om automatiserad sjötrafik den 2 december 2021 kl. 10.30. Evenemanget ordnas som webbtillställning och sänds på webben.

Kommunikationsministeriet har för avsikt att publicera en lagstiftnings- och åtgärdsplan för automatiseringen av transporter så snart som möjligt efter att principbeslutet har godkänts.

Avsikten är att genomförandet av åtgärdshelheterna ska inledas omedelbart.

Ytterligare information:

Kirsi Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040071 9629, [email protected], Twitter: @KMiettinen (automatiseringen av transporter som helhet och vägtrafiken)

Saara Reinimäki, enhetsdirektör 050 303 3065, [email protected], Twitter: @saarare

Janne Hauta, konsultativ tjänsteman, tfn 050 300 6990, [email protected] (automatisering av järnvägstrafiken)

Anne Miettinen, kommunikationsråd, tfn 050 300 6990, [email protected], Twitter: @AnneMiettinen1 (automatisering av sjötrafiken)

Sonja Töyrylä, överinspektör, tfn 050 438 4729, [email protected] (automatisering av luftfarten)