Valtioneuvosto tukee komission ehdotusta ratakapasiteetin käytön tehostamisesta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.8.2023 14.47
Tiedote
Matkustajajuna Kymijoen ylittävällä rautatiesillalla. Taustalla vehreää metsämaisemaa.
Juna Kymijoen ylittävällä sillalla. (Kuva: MinttuFin/Shutterstock)

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle U-kirjeen Euroopan komission ehdotuksesta, joka koskee asetusta rautatieinfrastruktuurin kapasiteetin käytöstä yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella. Valtioneuvosto tukee komission ehdotuksen tavoitteita.

Euroopan komissio antoi 11.7.2023 ehdotukset vihreästä rahtipaketista. Paketti sisältää toimenpiteitä, joilla parannettaisiin liikenteen tehokkuutta ja kestävyyttä.

Osana vihreää rahtipakettia annettiin ehdotus asetukseksi rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käytöstä yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella. Asetuksella pyritään saamaan eurooppalainen rataverkko tehokkaampaan käyttöön.

Kehittämällä ratakapasiteetin suunnittelua ja uudistamalla ratakapasiteetin jakamisen menettelytapoja komissio pyrkii saavuttamaan merkittäviä säästöjä, kun olemassa olevalle rataverkolle mahtuu enemmän liikennettä ilman kalliita rataverkon investointeja. Tästä hyötyisivät niin matkustajat kuin rahtiliikenteen asiakkaat.

Ehdotuksen mukaan rautatieyritykset voisivat jatkossa hakea ratakapasiteettia nykyistä joustavammin ympärivuotisesti, mikä helpottaisi uusien rautatieyritysten pääsyä markkinoille.

Komissio pyrkii kehittämään ratakapasiteetin hallintaa ja liikenteenohjausta niin, että rautatieliikenteessä olisi jatkossa paremmin varauduttu erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin.

Valtioneuvosto tukee komission ehdotuksen tavoitteita. Valtioneuvosto pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksessa on osin eriytetty kansallista ja kansainvälistä liikennettä, jolloin myös ehdotuksen vaatimuksia on porrastettu.

Valtioneuvosto arvioi ehdotuksen jatkokäsittelyn aikana sitä, voitaisiinko vaatimuksia porrastaa edelleen esimerkiksi jäsenvaltion sisäisen ja EU:n sisäisen kansainvälisen rautatieliikenteen kapasiteetinjakoa koskevien vaatimusten osalta. Suomessa ei juurikaan ole EU:n sisäistä kansainvälistä rautatieliikennettä, joten tämä voisi vähentää ehdotuksesta syntyvää hallinnollista taakkaa.

Mitä seuraavaksi?

EU:n neuvosto ja Euroopan parlamentti aloittavat asetusehdotuksen käsittelyn syyskuussa 2023. Kun molemmat lainsäädäntöelimet ovat hyväksyneet asetuksen, se tulee voimaan.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Emil Asp, emil.asp(at)gov.fi, p. 0295 342 498