Valtioneuvosto linjasi kantojaan kuljetuspalveluiden päästölaskentamenetelmästä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2023 14.01
Tiedote
Rekka ajaa tiellä, jonka molemmin puolin on järvi.
Rekka ajaa järvimaisemassa. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Valtioneuvosto toimitti eduskunnalle 7.9.2023 U-kirjelmän, joka koskee Euroopan komission asetusehdotusta kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen yhdenmukaistamisesta.

Asetusehdotus ei suoraan velvoittaisi kuljetuspalveluiden tarjoajia laskemaan tai raportoimaan päästöjä. Sen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja päästöjen aitoa vertailua yhtenäistämällä rahti- ja henkilökuljetuspalveluiden päästöjen laskenta- ja raportointimenetelmiä. Yhtenäisen ja läpinäkyvän tiedon avulla palveluntarjoajat voivat myös seurata ja vähentää päästöjään sekä parantaa liikennepalvelujen tehokkuutta. 

Kuljetuspalveluiden tarjoajille yhtenäinen laskentamenetelmä

Komission ehdotuksen mukaan yritykset saisivat yhtenäisen laskentamenetelmän kuljetuksien päästölaskennalle. Yhtenäinen laskentamenetelmä vähentää kuluttajan harhaanjohtamisen riskiä. 

Asetuksella luotaisiin yhteinen sääntelykehys kuljetuspalvelujen kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen ja raportointiin ns. binding opt-in -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että asetus olisi velvoittava vain, jos kuljetuspalveluiden päästöjä lasketaan ja raportoidaan kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi tilanteessa, jossa palvelua hankkiva taho edellyttää tietoja kuljetuksen kasvihuone-kaasupäästöistä. Päästölaskennan velvoittavuudesta voidaan kuitenkin sopia esimerkiksi kuljetus-palveluiden hankintasopimuksissa.  

Ehdotuksen mukaan laskentamenetelmä ottaisi huomioon käyttövoiman koko elinkaareen eli tuotannon, kuljetuksen ja käytön.  Laskennassa tulisi käyttää ensisijaisesti suoriin mittauksiin perustuvia lähtötietoja. Toissijaisesti laskennassa voisi käyttää oletusarvoja, joita varten perustettaisiin kaksi uutta komission ylläpitämää tietokantaa Euroopan ympäristöviraston avustuksella. 

Valtioneuvosto kannattaa ehdotuksen tavoitteita yhdenmukaistaa kuljetuspalveluiden päästölaskentaa ja tiedon raportointia. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ehdotuksen mukaisesti päästölaskentamallin käyttöönotto säilyy toimijoille vapaaehtoisena. Valtioneuvoston mukaan ehdotuksen jatkovalmisteluissa tulee kuitenkin huomioida kansalliset erityispiirteet eri kuljetusratkaisuissa.

Lisäksi jatkovalmisteluissa tulee huomioida hallitusohjelman tavoitteet siitä, että hallitus sitoutuu vastaamaan päästövähennystavoitteisiin siten, että se ei omilla päätöksillään tai politiikkatoimillaan nosta arjen kustannuksia tai heikennä elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Mitä seuraavaksi:

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 7.9.2023. Kirjelmät käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa.

Komission ehdotuksen käsittely aloitetaan EU:n neuvoston yhdistettyjen kuljetusten ja verkkojen työryhmässä syksyllä 2023 puheenjohtajamaa Espanjan johdolla.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Atte Riihelä, atte.riihela(at)gov.fi, p. 050 473 9171