Valtioneuvosto kannattaa komission tieturvallisuuspakettia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 11.21
Tiedote
Nuori nainen ajo-opetuksessa autossa. Ajo-opettaja osoittaa mustan auton sivupeiliä.
Ajo-opetusta autossa. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Valtioneuvosto toimitti 13.4.2023 eduskunnalle U-kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta tieturvallisuuspaketiksi. Valtioneuvosto kannattaa pääosin ehdotuksen sisältöä ja tavoitteita.

Komission julkaisema ehdotus tieturvallisuuspaketiksi sisältää ehdotukset ajokorttidirektiivin tarkistamisesta, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun direktiivin (CBE-direktiivi) tarkistamisesta ja uudeksi direktiiviksi tiettyjen ajokieltojen koko unionin laajuisesta soveltamisesta (ajokieltodirektiivi).

Tieturvallisuuspaketin tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä liikennekuolemia sekä nykyaikaistaa ajokortteja koskevaa sääntelyä. Samalla tehostetaan liikennesääntöjen noudattamisen rajat ylittävää valvontaa ja seuraamusten täytäntöönpanoa.

Valtioneuvosto kannattaa tieturvallisuuspakettiin sisältyvien ehdotusten tavoitteita liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämisestä EU:n tieliikenteessä sekä EU:n liikennekuolemien nollavision tavoittamisesta. Valtioneuvosto kannattaa pääosin pakettiin sisältyvien ehdotusten sisältöä.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että ehdotukset eivät merkittävästi kasvattaisi hallinnollista taakkaa. 

Tieturvallisuuspaketti nykyaikaistaa ajokorttisääntelyä

Tieturvallisuuspakettiin sisältyvässä ajokorttidirektiiviä koskevassa ehdotuksessa sallittaisiin 16 vuotta täyttäneelle enintään 2 500 kg painavan ja 45 km/h kulkevan ajoneuvon kuljettaminen B1-luokan ajokortilla. Kevytautoja muistuttava ehdotus on Suomen vaikuttamistavoitteiden mukainen.

Ehdotuksen mukaan 17-vuotias voisi kuljettaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja tietyt vaatimukset täyttävän henkilön seurassa. Ajokokeen läpäisyn jälkeen kaikkia uusia kuljettajia koskisi kahden vuoden koeaika.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien, enintään 4 250 kg painavien ajoneuvojen kuljettaminen B-luokan ajokortilla sallittaisiin, kun ajokortin myöntämisestä olisi kulunut kaksi vuotta.

Lisäksi komissio ehdottaa, että EU-ajokortit olisivat jatkossa oletusarvoisesti mobiiliajokortteja.

Komission ehdottamalla CBE-direktiivillä helpotettaisiin kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä liikennerikkomusten tutkinnassa. Esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille annettaisiin pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin.

Ehdotus ajokieltodirektiiviksi koskee EU:n laajuisia ajokieltoja. Tällaisia ajokieltoja määrättäisiin vakavimmista tieliikennerikoksista.

Mitä seuraavaksi?

Ehdotusta koskevat neuvottelut ovat alkaneet keväällä 2023 EU:n ministerineuvoston maaliikennetyöryhmässä ja Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja:

Ajokorttidirektiivi ja ajokieltodirektiivi:

erityisasiantuntija Saara Louko, saara.louko(at)gov.fi, p. 0295342048

erityisasiantuntija Monika Mutanen, monika.mutanen (at)gov.fi, p. 0295342204

CBE-direktiivi:

erityisasiantuntija Konsta Arvelin, konsta.arvelin(at)gov.fi, p. 0295342128

ylitarkastaja Sofia Johansson, sofia.johansson(at)gov.fi, p. 0295342090