Komission ehdotus tieturvallisuuspaketiksi: Tavoitteena nykyaikaistaa ajokortteihin liittyvää sääntelyä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2023 14.00 | Julkaistu suomeksi 22.3.2023 klo 17.12
Tiedote
Nuori opettelee liikennemerkkejä. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)
Nuori opettelee liikennemerkkejä. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Euroopan komissio julkaisi 1.3.2023 ehdotuksen tieturvallisuuspaketiksi. Paketti sisältää ehdotukset ajokorttidirektiivin tarkistamisesta, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamista annetun direktiivin (CBE-direktiivi) tarkistamisesta ja uudeksi direktiiviksi EU:n laajuisten ajokieltojen toimeenpanosta.

Komission tarkoituksena on nykyaikaistaa ajokortteja koskevaa sääntelyä. Samalla tehostetaan liikennesääntöjen noudattamisen rajat ylittävää valvontaa ja täytäntöönpanoa.

Ajokorttidirektiiviä koskevassa ehdotuksessa sallittaisiin 16 vuotta täyttäneelle enintään 2 500 kg painavan ja 45 km/h kulkevan ajoneuvon kuljettaminen B1-luokan ajokortilla. Kevytautoja muistuttava ehdotus on Suomen vaikuttamistavoitteiden mukainen.

Ehdotuksen mukaan 17-vuotias voisi kuljettaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja tietyt vaatimukset täyttävän henkilön seurassa. Ajokokeen läpäisyn jälkeen kaikkia uusia kuljettajia koskisi kahden vuoden koeaika.

Vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien, enintään 4 250 kg painavien ajoneuvojen kuljettaminen B-luokan ajokortilla sallittaisiin, kun ajokortin myöntämisestä olisi kulunut kaksi vuotta.

Lisäksi ehdotetaan, että EU-ajokortit olisivat jatkossa oletusarvoisesti digitaalisia.

Komission ehdottamalla CBE-direktiivillä helpotettaisiin kansallisten lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä liikennerikkomusten tutkinnassa. Esimerkiksi lainvalvontaviranomaisille annettaisiin pääsy kansallisiin ajokorttirekistereihin. Lisäksi direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin.

Ehdotus ajokieltodirektiiviksi koskee EU:n laajuisia ajokieltoja. Tällaisia ajokieltoja määrättäisiin vakavimmista tieliikennerikoksista.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö tutustuu huolellisesti komission ehdotuksiin ja informoi niistä eduskuntaa. Suomi muodostaa omat kantansa komission ehdotuksiin. Sidosryhmiä kuullaan osana kannanmuodostusta.

Ehdotuksia koskevat neuvottelut alkavat keväällä 2023 EU:n ministerineuvoston maaliikennetyöryhmässä ja samanaikaisesti Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Saara Louko, saara.louko(at)gov.fi, p. 050 326 4741 (ajokorttidirektiivi, direktiivi EU:n laajuisesta ajokiellosta)

erityisasiantuntija Monika Mutanen, monika.mutanen(at)gov.fi, p. 050 478 4820 (ajokorttidirektiivi, direktiivi EU:n laajuisesta ajokiellosta)

erityisasiantuntija Konsta Arvelin, konsta.arvelin(at)gov.fi, p. 050 410 3884 (CBE-direktiivi)

ylitarkastaja Sofia Johansson, sofia.johansson(at)gov.fi, p. 050 573 7908 (CBE-direktiivi)