Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee – parlamentaarinen ohjausryhmä ja yhteistyöryhmä aloittavat työnsä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2019 13.10 | Julkaistu suomeksi 10.10.2019 klo 13.19
Tiedote
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. (Kuva: LVM)
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan Suomen ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelma koskee kaikkia kulkumuotoja ja se antaa lähtökohdat koko Suomen liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnitteluun. Suunnitelma laaditaan vuosille 2021-2032.

Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on linjata ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja ohjata suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua. Parlamentaariseen ryhmään on kutsuttu edustus kaikista eduskuntaryhmistä ja ryhmää johtaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.
 
- Valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tämän hallituskauden tärkein liikennepoliittinen teko. Se luo pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta suunnitteluun, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Ryhmän varapuheenjohtajana toimii kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen. Lisäksi ryhmään kuuluu asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja Väylävirastosta.

Lisäksi perustettiin yhteistyöryhmä, joka koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa ja osallistuu suunnitelman tekemiseen. Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Sabina Lindström. Ryhmässä on edustettuina keskeiset ministeriöt, virastot, maakunnat, suurimmat kaupunkiseudut ja muut kunnat.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Työryhmien toimikausi on 9.10.2019-30.4.2021.

Pitkäjänteisellä yli hallituskausien ulottuvalla 12-vuotisella suunnitelmalla varmistetaan, että liikennejärjestelmän kehitys on ennakoitavaa niin ihmisten, yritysten, kuntien kuin julkisen sektorin näkökulmasta. Suunnitelmassa käsitellään liikenneverkon lisäksi muun muassa henkilö- ja tavaraliikennettä sekä liikennejärjestelmää tukevia toimintoja, kuten viestintäverkkoja, liikenteen ohjausta ja palveluita sekä tiedon hyödyntämistä. Suunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen perustuu elokuussa 2018 voimaan tulleeseen lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lisätietoja

osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina

Lisätietoa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja työryhmistä löytyy Hankeikkunasta: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM018:00/2019