Beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen framskrider – den parlamentariska styrgruppen och samarbetsgruppen inleder sitt arbete

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2019 13.10 | Publicerad på svenska 10.10.2019 kl. 13.19
Pressmeddelande
Riksomfattande trafiksystemplan (Bild: KM)
Riksomfattande trafiksystemplan (Bild: KM)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk styrgrupp och en samarbetsgrupp för att bereda Finlands första riksomfattande trafiksystemplan. Planen gäller alla färdsätt och ger utgångspunkterna för planeringen av trafiknätet och transportservicen i hela Finland. Planen görs upp för åren 2021-2032.

Den parlamentariska arbetsgruppen har i uppgift att dra upp de strategiska målen för den första riksomfattande trafiksystemplanen och att styra beredningen av det operativa programmet för planen. Till den parlamentariska gruppen har kallats representanter för riksdagsgrupperna och den leds av kommunikationsminister Sanna Marin. 

- Utarbetandet av den riksomfattande 12-åriga trafiksystemplanen är den viktigaste trafikpolitiska insatsen under denna regeringsperiod. Den ger långsiktighet och konsekvens i planeringen, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Gruppens vice ordförande är riksdagsledamoten och kommunikationsutskottets ordförande Suna Kymäläinen. Till gruppen hör sakkunniga från kommunikationsministeriet, finansministeriet, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Trafikledsverket.

Dessutom har man inrättat en samarbetsgrupp som samordnar växelverkan vid beredningen av planen och deltar i utarbetandet av den. Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschef Sabina Lindström vid kommunikationsministeriet. I gruppen finns företrädare för de centrala ministerierna, ämbetsverken, landskapen, de största stadsregionerna och kommuner.

Avsikten är att den riksomfattande trafiksystemplanen ska vara färdig våren 2021. Arbetsgruppens mandatperiod är 9.10.2019-30.4.2021.

Genom den långsiktiga tolvårsplanen som sträcker sig över flera regeringsperioder säkerställs att utvecklingen av trafiksystemet är förutsägbar ur såväl människornas, företagens, kommunernas som den offentliga sektorns perspektiv. I planen behandlas utöver trafiknätet bl.a. person- och godstransporterna samt funktioner som stöder trafiksystemet, såsom kommunikationsnät, trafikreglering och trafiktjänster samt utnyttjande av information. I planen inkluderas ett 12-årigt åtgärdsprogram och ett statligt finansieringsprogram.

Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar som trädde i kraft i augusti 2018.

Ytterligare information

Sabina Lindström, avdelningschef, tfn 040 527 6103, Twitter @LindstromSabina