Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman arviointiohjelma lausunnoille

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2023 11.30
Tiedote
Pyöräilijä pyöräilee pyörätiellä Itäväylällä Helsingissä, kuvassa näkyy myös autoja ajamassa Itäväylällä
Pyöräilijä Itäväylällä Helsingissä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyö on alkanut hallitusohjelman mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt suunnitelmaa koskevan arviointiohjelman lausunnoille.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, Liikenne 12, on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Suunnitelmalla varmistetaan, että koko liikennejärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti. Suunnitelma kattaa koko Suomen, matkustaja- sekä tavaraliikenteen, kaikki väylämuodot sekä infran, liikenteen palvelut ja tiedon. 

Suunnitelma valmistellaan vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa, ja valmistelua tulee tukemaan parlamentaarinen työryhmä.

Vaikutusten arviointi on olennainen osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua. Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on edistää tietoon pohjautuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Sen avulla suunnitelman toimenpiteiden vaikutukset tuodaan esiin ja suunnitteluratkaisuista tehdään läpinäkyvämpiä.

Kyse on etukäteisarvioinnista, jossa tuotetaan tietoa suunnitelman todennäköisistä taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista suunnittelun tueksi. Vaikutusten arvioinnin avulla suunnitelman toimenpiteiden vaikutukset tuodaan esiin ja suunnitteluratkaisuista tehdään läpinäkyvämpiä. 

Nyt lausuttavana oleva arviointiohjelma sisältää kuvauksen suunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, valmisteluprosessista, vuorovaikutuksen järjestämisestä ja arvioitavista vaikutuksista.

Suunnitelman valmistelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Lausuntoaika päättyy 15.10.2023.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Tuire Valkonen, p. 0295 342 010, [email protected] (18.9. alkaen)
liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 0295 342 030, [email protected]

 

Kasvun kaava Orpon hallitusohjelma