Bedömningsprogram för den riksomfattande trafiksystemplanen på remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 11.30 | Publicerad på svenska 15.9.2023 kl. 12.49
Pressmeddelande
Pyöräilijä pyöräilee pyörätiellä Itäväylällä Helsingissä, kuvassa näkyy myös autoja ajamassa Itäväylällä
En cyklist på Österleden i Helsingfors (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Arbetet med att uppdatera den riksomfattande trafiksystemplanen har inletts i enlighet med regeringsprogrammet. Kommunikationsministeriet har sänt ett bedömningsprogram för planen på remiss.

Den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik 12, är en strategisk plan för utveckling av trafiksystemet på lång sikt. Genom planen säkerställs det att hela trafiksystemet utvecklas långsiktigt. Planen omfattar hela Finland, passagerar- och godstrafiken, alla trafikledsformer samt infrastruktur, trafiktjänster och information. 

Planen bereds i dialog med intressentgrupper och beredningen kommer att stödjas av en parlamentarisk arbetsgrupp.

Konsekvensbedömning är en viktig del av beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Konsekvensbedömningens syfte är att främja en planering och ett beslutsfattande som är kunskapsbaserat. Med hjälp härav lyfts effekterna av åtgärderna i planen fram och planeringslösningarna görs mer transparenta.

Det är fråga om en förhandsbedömning där man tar fram information om planens sannolika ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter till stöd för planeringen. Med hjälp av konsekvensbedömningen lyfter man fram effekterna av åtgärderna i planen och gör planeringslösningarna mer transparenta. 

Det bedömningsprogram som nu är på remiss innehåller en beskrivning av utgångspunkterna för planen och miljörapporten, beredningsprocessen, organiseringen av dialogen och de konsekvenser som ska bedömas.

Beredningen av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar.

Remisstiden går ut den 15 oktober 2023.

Ytterligare information:

Tuire Valkonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 010, [email protected] (från 18.9.)
Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, [email protected]