Valppain mielin ylinopeuksia vastaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.7.2009 10.54
Uutinen
Nopeusmittaus Liikkuva poliisi
Nopeusmittaus Liikkuva poliisi

Kesällä kuljettajien ylinopeudet ja samalla myös riskit kasvavat. Valppain mielin -yhteiskampanja muistuttaa nopeusrajoitusten noudattamisen tärkeydestä.

Ylinopeus on yleinen rikkomus. Liikenneturvan kyselyn mukaan joka viides kuljettaja kertoo ajavansa usein ylinopeutta. Vain neljä prosenttia kertoo noudattavansa aina nopeusrajoituksia. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan ylinopeus tai liian suuri tilannenopeus on joka toisen kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden taustalla.

Ylinopeutta perustellaan kiireellä ja usein ylinopeudesta on tullut tapa. Ajonopeus vaikuttaa kuljettajan mahdollisuuksiin välttää vaaratilanteet ja selvitä niistä. Kun nopeus kasvaa, havaintojen teko ja liikennetilanteiden arviointi vaikeutuvat. Myös pysähtymismatkat pitenevät.

Kesällä ylinopeudet ja tieltä suistumiset yleistyvät. Myös alkoholi ja väsymys ovat usein taustalla kesän onnettomuuksissa. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tilastojen mukaan kolmannes kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista sattuu kesäkuukausina. Suomen tieliikenneonnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin 370 ihmistä ja loukkaantuu noin 8700 ihmistä.

Valppain mielin -yhteiskampanja muistuttaa kesän aikana nopeusrajoitusten noudattamisesta. Kampanjan järjestävät liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Poliisi, Ajoneuvohallintokeskus AKE, Tiehallinto, Liikennevakuutuskeskus, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Taksiliitto ja Linja-autoliitto.

Kuva: Liikkuva poliisi