Vaksam mot överhastighet i trafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2009 10.54 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 9.50
Nyhet

Under sommaren förändras överhastighet i trafiken och riskerna växer. Samkampanjen Vaksam i trafiken påminner hur viktigt det är att följa hastighetsbegränsningarna.

Fortkörning är en rätt allmän förseelse. Enligt en enkät utförd av Trafikskyddet år 2008 medgav var femte förare att han eller hon ofta bröt mot hastighetsbegränsningarna. Enbart fyra procent uppgav att de alltid kör enligt begräsningarna. Enligt Undersökningskommissionerna för trafikolyckor ligger fortkörning eller en alltför hög situationshastighet bakom varannan dödsolycka med ett motorfordon.

För dem som inte följer hastighetsbegränsningarna har fortkörning ofta blivit en vana och motiveras bland annat med att man har bråttom. Körhastigheten påverkar trots allt förarens möjligheter att undvika och klara sig ur farliga situationer. Då hastigheten ökar blir det också svårare att bedöma trafiksituationen och göra observationer. Även inbromsningssträckan blir längre.

Under sommaren höga hastigheter och avkörningar blir allt vanligare. Också alkohol och trötthet ligger ofta bakom sommarens olyckor. Enligt statistik från Undersökningskommissionerna för trafikolyckor inträffar var tredje dödsolycka med ett motordrivet fordon under sommarmånaderna. På de finska vägarna dör i medeltal 370 människor varje år i olyckor, och ungefär 8700 skadas.

Samkampanjen Vaksam i trafiken påminner alla förare om att hastighetsbegränsningarna bör följas även på sommaren. Kampanjen arrangeras av kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Polisen, Fordonsförvaltningscentralen AKE, Vägförvaltningen, Trafikförsäkringscentralen, Finlands Transport och Logistik SKAL, Taxiförbundet och Finlands Bussförbund.