Uusiin renkaisiin nykyistä vähemmän nastoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2009 10.31
Tiedote

Talvirenkaissa käytettävien nastojen enimmäismäärää koskevia säädöksiä on uudistettu. Jatkossa nastojen määrä rajoitetaan enintään 50:een renkaan vierintäkehän pituuden metriä kohti. Samalla määräyksiä on muutettu niin, että nastojen sijoittaminen renkaan kulutuspinnan keskiosaan sallitaan.

Muutokset nastamääräyksiin annettiin 1.7.2009 voimaan tulleella asetusmuutoksella. Nastamäärää koskevaa uutta rajoitusta sovelletaan 1.7.2013 tai sen jälkeen valmistettuihin renkaisiin.

Henkilöautojen renkaissa sallittujen nastojen määrä tulee pienenemään nykytilanteesta noin 15 prosenttia. Tienpinnan kulumisen ja nastoista aiheutuvan tiepölyn odotetaan vähenevän vastaavasti. Nastarenkaiden pito-ominaisuuksien arvioidaan kuitenkin säilyvän jokseenkin nykyisellä tasolla normaalin tuotekehityksen kautta.

Säädökset nastojen tyyppihyväksynnälle ja nastamäärille on valmisteltu Pohjoismaisessa virkamiestyöryhmässä yhdessä rengas- ja nastateollisuuden kanssa.

Tutkimus nastojen ja nastarenkaiden hyväksymisvaatimusten muutostarpeista (LVM julkaisu 51/2008) on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.lvm.fi.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Keijo Kuikka, p. (09) 160 28615, 050 566 4928
Liikenneneuvos, Kari Saari, p. (09) 160 28557, 050 558 7461