Färre dubbar än hittills i nya däck

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2009 10.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.55
Pressmeddelande

Föreskrifterna om det högsta antalet dubbar som får användas i vinterdäck har förnyats. I fortsättningen begränsas antalet dubbar till högst 50 per meter av rullningskretsens längd. Samtidigt har bestämmelserna förändrats så, att det blir tillåtet att placera dubbar i den mittersta delen av däckets slityta.

Ändringarna i bestämmelserna om dubbar utfärdades med en ändrad förordning som trädde i kraft den 1 juli 2009. Den nya begränsningen beträffande antalet dubbar ska tillämpas på däck som tillverkas från och med den 1 juli 2013.

Det tillåtna antalet dubbar i däck för personbilar kommer att minska från det nuvarande med omkring 15 procent. Slitaget på vägytorna och vägdammet som förorsakas av dubbarna väntas minska i motsvarande grad. Dubbdäckens väggrepp väntas ändå kunna hållas ungefär på sin nuvarande nivå, tack vare normal produktutveckling.

Reglerna för typgodkännande av dubbar och deras antal har beretts i en samnordisk tjänstemannaarbetsgrupp i samarbete med däck- och dubbindustrin.

En undersökning av behoven att ändra kraven för typgodkännande av dubbar och dubbdäck (KM:s publikation 51/2008, på finska) finns att läsa på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information
överingenjör Keijo Kuikka, tfn (09) 160 28615, 050 566 4928
regeringsrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557, 050 558 7461