Uusi liikenneturvallisuuden periaatepäätös valmisteilla

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2016 15.25 | Julkaistu suomeksi 15.11.2016 klo 15.32
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uutta valtioneuvoston periaatepäätöstä liikenneturvallisuuden parantamisesta. Tekstiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, joka päättyy 28.11.2016. Nyt voimassa oleva periaatepäätös on vuodelta 2012.

Uudessa periaatepäätöksessä otetaan huomioon digitalisaation, robotiikan ja automatisaation vaikutukset tieliikenteeseen ja sen turvallisuuteen. Ehdotetut tavoitteet ja keinot ovat hallituksen kärkihankkeiden mukaisia.

- Periaatepäätöksen lausuntokierroksella toivon erityisesti muilta ministeriöiltä aktiivista ja raikasta näkemystä siitä, mitä niiden hallinnonaloilla voidaan tehdä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kannustaa.

- Liikenneturvallisuuden periaatepäätös on tärkeä linjauspaperi, mutta myös käytännön ohjenuora tieliikenteen lainsäädännön ja turvallisuustyön kehittämiselle. Sen jälkeen, kun keskeiset uudistukset on linjattu, lähetämme lausuntokierrokselle hallituksen esityksen uudeksi tieliikennelaiksi, ministeri Berner toteaa.

Ehdotus periaatepäätökseksi koostuu seitsemästä tieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavasta asiakokonaisuudesta. Näitä ovat muun muassa liikennesääntöjen selkeyttäminen, valvonnan tehostaminen, turvallisempien ajoneuvojen lisääminen, ajo-opetusjärjestelmän uudistaminen sekä rattijuopumusten ja muiden ajokuntoon vaikuttavien tekijöiden vähentäminen.

Liikenteen pelisääntöjä on tarkoitus selkeyttää tieliikennelain kokonaisuudistuksella, jonka valmistelu on meneillään. Liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiin haettaisiin tehokkuutta yksinkertaistamalla ja laajentamalla liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmää.

Ajoneuvon kuljettajaa avustavia turvallisuusjärjestelmiä saadaan enemmän käyttöön ajoneuvokantaa nuorentamalla. Liikenneverkon uusien rahoitusmallien selvittämisen yhteydessä arvioidaan, miten liikenteen rahoitusta ja verotusta uudistamalla voidaan edistää ajoneuvokannan uudistumista.

Tähän liittyy myös automaattisten ajoneuvojen turvallisuus ja tietoturvallisuus, jota voidaan edistää muun muassa kehittämällä tiedonvaihtoverkosto automaattisesta liikenteestä syntyvän turvallisuustiedon jakamiseksi. Älykkään liikenteen turvallisuudesta huolehditaan myös saattamalla EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ajokorttikoulutusta uudistetaan ja nykyaikaistetaan niin, että uusia digitaalisia opetus- ja oppimismenetelmiä voidaan käyttää nykyistä laajemmin. Ajokorttilainsäädännön uudistus on jo käynnistynyt.

Heikentyneestä ajokunnosta johtuvien onnettomuuksien riskiä voitaisiin vähentää parantamalla yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikennepalvelujen houkuttelevuutta ja käyttöä. Lisäksi hallitus vaikuttaa EU:ssa siihen, että alkolukosta tulisi pakollinen varuste uusissa autoissa.

Periaatepäätöksen toteutumista seurattaisiin mittareiden avulla. Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastoon Trafiin perustettaisiin ryhmä, jonka tehtävänä olisi seurata periaatepäätöksen toteutumista kokonaisuutena.

Lisätietoja

yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 34 2620, [email protected]

liikenneneuvos Leif Beilinson, p. 0295 34 2572, [email protected]