Uusi kansallinen jakeluinfralaki täydentää EU-sääntelyä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 13.37
Tiedote
Mies lataa sähköautoa parkkihallissa.
Sähköauton lataus parkkihallissa Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi uuden lain liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurista ja määräisi sen tulemaan voimaan 15.7.2024.

Hallitus esittää lisäksi, että tasavallan presidentti vahvistaisi muutokset rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettuun lakiin sekä ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettuun lakiin. Muutoksilla päivitetään viittaukset vanhentuvasta lainsäädännöstä uuteen EU:n jakeluinfra-asetukseen.

Lakimuutosten taustalla on kansallisesti täydentävää sääntelyä edellyttävä EU:n jakeluinfra-asetus eli niin kutsuttu AFIR. Asetus on osa Euroopan komission 14.7.2021 antamaa niin kutsuttua 55-valmiuspakettia. Asetuksen soveltaminen alkoi 13.4.2024.

Jakeluinfra-asetuksen tarkoituksena on varmistaa riittävän tiheä ja laaja liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri ja sen yhteentoimivuus EU:n alueella sekä varmistaa, että käyttäjille on tarjolla kattavat tiedot ja käyttäjäystävälliset maksuvaihtoehdot.

EU:n jakeluinfra-asetus kumoaa voimassa olevan jakeluinfradirektiivin, joka on kansallisesti pantu täytäntöön lailla liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (nk. jakeluinfralaki). Uusi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrasta kumoaa voimassa olevan jakeluinfralain.

Uudessa laissa säädetään valvovasta viranomaisesta ja seuraamuksista

Uuden jakeluinfralain tavoitteena on varmistaa EU:n jakeluinfra-asetuksen tehokas kansallinen toimeenpano ja saattaa kansallinen oikeustila vastaamaan EU-lainsäädäntöä.

Laissa säädetään jakeluinfra-asetuksen vaatimuksia valvovasta kansallisesta viranomaisesta ja mahdollisista hallinnollisista seurauksista. Jakeluinfra-asetuksen ja uuden lain mukaisten velvoitteiden noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Valvonta ja mahdolliset seuraamukset koskevat yleisesti saatavilla olevan lataus- ja vetytankkausinfrastruktuurin käyttäjäystävällisyyttä ja teknologiaa, kuten kertalatausmahdollisuutta, maksupäätteitä, automaattista tunnistamista, digitaalista liitäntää, älylatausta, hinnoittelua ja hintojen näyttämistä sekä käyttäjille annettavia tietoja.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutokset perjantaina 5.7.2024. Lakimuutokset tulevat voimaan 15.7.2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175, [email protected]

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295342108, [email protected]