Den nya nationella infrastrukturlagen kompletterar EU-regleringen

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2024 13.37 | Publicerad på svenska 4.7.2024 kl. 14.12
Pressmeddelande
Mies lataa sähköautoa parkkihallissa.
(Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Regeringen föreslår att republikens president ska stadfästa den nya lagen om distributions-infrastruktur för alternativa trafikbränslen så att den träder i kraft den 15 juli 2024.

Regeringen föreslår dessutom att republikens president stadfäster ändringarna i lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning, och i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster. Genom ändringarna uppdateras hänvisningarna i fråga om den föråldrade lagstiftningen till EU:s infrastrukturförordning.

Bakgrunden till lagändringarna är EU:s förordning om distributionsinfrastruktur, dvs. den så kallade AFIR-förordningen, som förutsätter kompletterande nationella bestämmelser. Förordningen är en del av det så kallade 55%-paketet som Europeiska kommissionen antog den 14 juli 2021. Förordningen började tillämpas den 13 april 2024.

Syftet med förordningen om distributionsinfrastruktur är att säkerställa en till mängd och omfattning tillräcklig infrastruktur för alternativa bränslen och dess interoperabilitet inom EU samt att säkerställa att användarna har tillgång till heltäckande information och användarvänliga betalningsalternativ.

Förordningen om distributionsinfrastruktur upphäver det gällande infrastrukturdirektivet, som har genomförts nationellt genom lagen om distribution av alternativa trafikbränslen (den så kallade infrastrukturlagen). Den nya lagen om distributionsinfrastruktur för alternativa bränslen som används i trafiken upphäver den gällande distributionsinfrastrukturlagen.

I den nya lagen föreskrivs om tillsynsmyndighet och påföljder

Syftet med den nya distributionsinfrastrukturlagen är att säkerställa ett effektivt nationellt genomförande av EU-förordningen om distributionsinfrastruktur och att se till att det nationella rättsläget uppfyller EU-lagstiftningen.

I lagen föreskrivs om den nationella myndighet som ska övervaka kraven i förordningen om distributionsinfrastruktur och om eventuella administrativa påföljder. Transport- och kommunikationsverket ska övervaka att skyldigheterna enligt förordningen om distributionsinfrastruktur och den nya lagen fullgörs.

Övervakningen och eventuella påföljder gäller användarvänligheten och tekniken hos allmänt tillgänglig laddnings- och vätgastankningsinfrastruktur, såsom möjligheten till engångsladdning, betalningsterminaler, automatisk identifiering, digital anslutning, smart laddning, prissättning och prisvisning samt information till användarna.

Vad händer härnäst?

Republikens president ska stadfästa lagändringarna fredagen den 5 juli 2024. Lagändringarna träder i kraft den 15 juli 2024.

Ytterligare information:

Laura Rantanen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 175, [email protected]

Emmi Simonen, specialsakkunnig, tfn 0295 342 108, [email protected]