Uusi huvivenelaki selventää maahantuojan velvollisuuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2015 13.34
Tiedote

Hallitus esittää Suomeen uutta huvivenelakia, jolla kumottaisiin voimassa oleva huvivenelaki ja asiaa koskeva valtioneuvoston asetus.

Esityksessä selvennetään velvollisuuksia, jotka koskevat valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja yksityisiä maahantuojia, sekä asetetaan uusia vaatimuksia EU:n huvivenedirektiivin piiriin kuuluville tuotteille.

Hallitus antoi esityksensä 5. marraskuuta. Esitys tukee hallituksen norminpurun tavoitteita siten, että normien määrä vähenee ja säännösten sisältö selkeytyy. Lailla pannaan täytäntöön EU:n huvivenedirektiivi vuodelta 2013.

Säännökset koskisivat direktiivin mukaisesti huviveneiden lisäksi vesiskoottereita, tiettyjä varusteita sekä veneiden ja vesiskoottereiden moottoreita. Sen sijaan säännöksiä ei sovellettaisi historiallisiin veneisiin, kilpa- ja harjoitusveneisiin, kajakkeihin tai kanootteihin tai purje- ja lainelautoihin.

Päästövaatimuksia ehdotetaan tiukennettaviksi. Muutoksen taustalla on tarve yhtenäistää raja-arvoja erityisesti Yhdysvalloissa käytössä olevien päästövaatimusten kanssa, jotta samat tuotteet sopisivat paremmin eri markkinoille. Melupäästövaatimukset säilytettäisiin ennallaan.

Valmistajille ja maahantuojille asetettaisiin uudeksi velvollisuudeksi tuotteiden testaaminen, jos niihin sisältyy riskejä. Lisäksi tuotteiden tulisi olla jäljitettäviä ja valmistajan tulisi varmistaa, että tuotteessa on tarvittavat tunnistetiedot kuten tyyppi- tai sarjanumero.

Uutena lakiin otettaisiin velvollisuuksia yksityisille maahantuojille, jotka tuovat omaan käyttöönsä huviveneen tai vesiskootterin EU:n ulkopuolelta. Jos valmistaja ei ota vastuuta siitä, että tuote on EU:n lainsäädännön mukainen, on tämän varmistaminen, CE-merkinnän kiinnittäminen ja tarvittavien asiakirjojen laatiminen yksityisen maahantuojan velvollisuus. Näissä tehtävissä maahantuojan tulee käyttää apunaan ns. ilmoitettua laitosta.

Lisätietoja
hallitusneuvos Silja Ruokola, 0295 34 2367