Työryhmä pohtimaan poikkeusolojen aikaisen digiloikan vakiinnuttamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 6.5.2020 8.58 | Julkaistu suomeksi 6.5.2020 klo 9.15
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK / Laura Kotila, LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: VNK / Laura Kotila, LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida poikkeusolojen aikaisen digitalisaatiokehityksen vaikutuksia ja laatia suunnitelma, jolla joudutetaan poikkeusoloista toipumista ja lisätään pysyvästi Suomen digitaalista toimintakykyä.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana on maailmanlaajuisesti otettu käyttöön digitaalisia toimintatapoja, joilla on pidetty yhteiskuntien pyörät pyörimässä ja pyritty vähentämään kriisistä aiheutuneita taloudellisia menetyksiä.

Osa digitaalisista toimintatavoista on edellyttänyt myös sääntelyn muutoksia, mikä on lisännyt tarvetta varmistaa yhteiskunnan toimintavarmuus, päätöksentekokyky ja yhdenvertaisuus digitaalisella aikakaudella.

- Meneillä oleva kriisi on muuttanut ajattelua ja asenteita. Olemme ennakkoluulottomasti ottaneet käyttöön uusia digitaalisia asioimisen muotoja, välineitä sekä palveluja. Työryhmän tarkoituksena onkin koota tietoa ja arvioida keinoja, miten tämä digiloikka vakiinnutetaan, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Työryhmän suunnitelman ja sen toimenpiteiden on täydennettävä valtioneuvoston kanslian poikkeusolojen jälkihoidon valmisteluryhmän (ns. Hetemäen ryhmä) toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet on myös yhteensovitettava EU:n digitalisaation ja datan hyödyntämisen strategioihin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Laura Vilkkonen ja siinä on jäseniä ministeriöistä, tutkimuslaitoksista ja elinkeinoelämän etujärjestöistä. Lisäksi työryhmä voi käyttää muita asiantuntijoita.

Työryhmän toimikausi kestää 4.5.-31.5.2020 niin, että työn tulokset olisivat käytettävissä jo 25.5.2020 mennessä.

Lisätietoja:

eritysavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234

ylijohtaja, osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817