Arbetsgrupp ska dryfta etableringen av det digitala språng som tagits under undantagsförhållandena

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2020 8.58 | Publicerad på svenska 6.5.2020 kl. 9.15
Pressmeddelande
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Statsrådet/Laura Kotila, KM)
Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Statsrådet/Laura Kotila, KM)

Kommunikationsministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att bedöma effekterna av digitaliseringsutvecklingen under undantagsförhållandena och att utarbeta en plan för att påskynda återhämtningen från undantagsförhållandena och permanent öka Finlands digitala funktionsförmåga.

Under det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat har det globalt tagits i bruk digitala tillvägagångssätt för att hålla samhällenas hjul i rullning och för att minska de ekonomiska förluster som krisen orsakat.

En del av de digitala verksamhetssätten har också krävt ändringar i lagstiftningen, vilket har ökat behovet av att säkerställa samhällets funktionssäkerhet, beslutsförmåga och jämlikhet i den digitala tidsåldern.

- Den pågående krisen har förändrat tankesätten och attityderna. Vi har fördomsfritt tagit i bruk nya digitala ärendehanteringsformer, verktyg och tjänster. Arbetsgruppen har därför för avsikt att samla in information och bedöma metoder för att etablera detta digitala språng, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Arbetsgruppens plan och åtgärderna i den ska komplettera åtgärdshelheten för statsrådets kanslis beredningsgrupp för undantagsförhållandena och eftervården (den s.k. Hetemäkigruppen). Åtgärderna ska också samordnas med EU:s strategier för digitalisering och utnyttjande av data.

Ordförande för arbetsgruppen är kommunikationsministeriets överdirektör Laura Vilkkonen, och den har medlemmar från ministerierna, forskningsinstitut och näringslivets intresseorganisationer. Därutöver kan arbetsgruppen anlita andra sakkunniga.

Arbetsgruppens mandatperiod är 4.5.-31.5.2020 så att resultaten av arbetet ska vara tillgängliga senast den 25 maj 2020.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

Laura Vilkkonen, överdirektör, avdelningschef, tfn 040 500 0817