Työryhmä: Uusi alus turvaamaan Merenkurkun liikennettä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2012 10.40
Tiedote

Työryhmä esittää uutta toimintamallia Merenkurkun laivaliikenteen turvaamiseen. Mallissa pitkän aikavälin tavoite olisi uuden, Merenkurkun liikenteeseen suunnitellun ympäristöystävällisen ja jäissä hyvin liikkuvan aluksen hankinta. Uusi alus turvaisi liikenteen Vaasan ja Uumajan välillä ja mahdollistaisi alueiden elinkeinoelämän kehittämisen ja erityisesti rahtiliikenteen lisäämisen.

Liikenteeseen tarvittaisiin uudempi alus, koska tällä hetkellä väliä liikennöivä alus on vanha, hidas ja huonosti jäissä kulkeva, mikä tuo epävarmuutta liikenteeseen.

Työryhmän ehdottamassa mallissa alueen toimijat vastaisivat liikenteestä ja nykyisestä joukkoliikennetuesta voitaisiin luopua.

Uuden aluksen hankinnan rahoittamiseen voi mahdollisesti saada tukea EU:sta. Työryhmä ehdottaa, että Vaasan ja Uumajan kaupungit ja Merenkurkun alueen toimijat tekevät yhteistyötä EU-tukien hakemiseksi ja tarvittavan kansallisen rahoituksen varmistamiseksi.

Työryhmän mukaan uusi alus vahvistaisi Merenkurkun asemaa osana Eurooppa-tie 12:sta. Lauttayhteys tarjoaa autoille 800 kilometriä lyhyemmän reitin kuin Perämeren pohjukan kiertävä maantie. Lähialueen lisäksi yhteys tarjoaa kehitysmahdollisuuksia Norjan, Venäjän ja Baltian maiden suuntiin.

- Pidän esitettyä uutta toimintamallia hyvänä pitkäntähtäimen ratkaisuna. Se on myös uuden liikennepolitiikan mukainen, koska se on asiakaslähtöinen ja huomioi merenkulkuun kohdistuvat ympäristövaatimukset, ministeri Kyllönen sanoi raportin luovutustilaisuudessa.

Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista selvittänyt työryhmä luovutti loppuraporttinsa liikenneministeri Merja Kyllöselle 11.10.2012. Loppuraportti sisältää pitkäntähtäimen toimenpide-ehdotukset henkilö- ja tavaraliikenteen turvaamiseksi Merenkurkussa.

Tällä hetkellä Vaasan ja Uumajan välistä lauttaliikennettä tuetaan joukkoliikenteenä. Suomen valtion osuus vuosittain maksettavasta tuesta on 250 000 euroa ja tuki sisältyy vuoden 2013 valtion talousarvioehdotukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 4. tammikuuta 2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus toimenpiteistä, joilla turvataan ympärivuotinen henkilö- ja tavaraliikenne Merenkurkussa. Työryhmän tehtävä oli tehdä ehdotus toimenpiteistä, jotka on välttämätöntä toteuttaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin toimenpiteet työryhmä esitti väliraportissaan 10.5.2012.

Lisätietoja merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, p. 0295 34 2369