Työryhmä selvittämään Merenkurkun liikenteen turvaamista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2011 12.20
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus siitä, miten ympärivuotinen henkilö- ja tavaraliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Merenkurkussa järjestetään kestävällä tavalla. Työryhmän toimikausi on 1.12.2011 - 30.9.2012.

Työryhmän asettaminen perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus tukee Merenkurkun laivaliikenteen jatkamista ja laatii yhdessä Ruotsin ja Merenkurkun edustajien kanssa pitkäjänteisen strategian liikenteen turvaamiseksi.

Työryhmältä odotetaan ehdotusta niistä toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä toteuttaa laivaliikenteen turvaamiseksi vuoden 2013 alkuun mennessä. Näistä toimista työryhmältä odotetaan väliraporttia huhtikuun loppuun mennessä.

Lisäksi työryhmän tehtävänä on laatia pitkän tähtäimen strategia ja toimenpide-ehdotukset henkilö- ja tavaraliikenteen turvaamiseksi Merenkurkussa.

Merenkurkussa on liikennöinyt autolautta jo lähes 50 vuotta. EU-jäsenyyden myötä verovapaa myynti päättyi vuonna 1999, joka johti matkustajamäärien erittäin voimakkaaseen vähenemiseen. Sekä Suomen valtio että alueviranomaiset niin Ruotsin kuin Suomen puolella ovat tukeneet vuodesta 2010 Vaasan ja Uumajan välistä matkustajaliikennettä. Tuki päättyy vuoden 2012 lopussa.

Lisätietoja:

ylijohtaja Minna Kivimäki, p. 160 28013, 040 754 9871
yksikön päällikkö Risto Murto, p. 09 160 28639, 040 505 3320
merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, p. 09 160 28369