Työryhmä selvittämään keinoja yhteiskunnan kriittisten toimialojen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2020 17.30 | Julkaistu suomeksi 9.11.2020 klo 17.44
Tiedote
Kannettavan tietokoneen näppäimistö, kuvakkeita ilmassa tietosuoja ja tietoturva, kyberturvallisuus (Kuva: Shutterstock)
Kannettavan tietokoneen näppäimistö, kuvakkeita ilmassa tietosuoja ja tietoturva, kyberturvallisuus (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on 9. marraskuuta 2020 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten toimialojen tietoturvaa ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muutostarpeita ja tehdä hallitukselle ehdotus niitä koskeviksi poliittisiksi linjauksiksi. Tavoitteena on, että suomalainen yhteiskunta olisi entistä tietoturvallisempi ja kansalaisten tiedot olisivat nykyistä paremmin suojatut.

Selvityksen kohteena ovat keskeiset yhteiskunnan sektorit, kuten terveydenhuolto, rahoitusmarkkinat, energiahuolto sekä vesihuolto ja liikenne. Lisäksi selvityksen kohteena ovat Suomen digitaalinen infrastruktuuri ja julkisen hallinnon toiminnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Arvioinnin tulisi olla mahdollisimman konkreettinen ja koskea erityisesti viranomaisten toimivaltuuksia ja toiminnan valvontaa. Työryhmältä odotetaan myös mahdollisimman tarkkaa arviota tietoturvatehtäviin tällä hetkellä osoitetuista toimija- tai tietojärjestelmäkohtaisista resursseista ja henkilöstön osaamisesta. Työryhmän tehtävänä on selvittää toimenpiteiden vaikutukset ja tehdä laskelmat toimenpiteiden ja tarvittavien lisäresurssien kustannuksista.

Työryhmän asettamisen taustalla on psykoterapiapalveluita tarjoavaan palveluun kohdistunut tietomurto. Tietomurto osoitti, että Suomessa on kriittisiä tietojärjestelmiä, joiden tietoturvasta ja tietosuojasta ei ole huolehdittu riittävällä tasolla.

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Laura Vilkkonen.

Liikenne- ja viestintäministeriön edustajien lisäksi työryhmässä on jäsenet maa- ja metsätalousministeriöstä, oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ulkoministeriöstä sekä valtiovarainministeriöstä. Lisäksi työryhmässä on jäsenenä kyberturvallisuusjohtaja ja edustajat Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Poliisihallituksesta ja tietosuojavaltuutetun toimistosta. Työryhmä kuulee myös muita viranomaisia.

Mitä seuraavaksi?

Työryhmän toimikausi päättyy 31. tammikuuta 2021.

Työryhmän on tarkoitus julkaista väliraportti joulukuussa 2020.

Työryhmän linjaus- ja toimenpide-ehdotusten mahdollinen toimeenpano edellyttää resurssivaikutusten huomioimista kevään 2021 kehysriihessä.

Lisätietoja:

ylijohtaja, osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 040 500 0817