Työryhmä hahmotteli tienviitat uuden sukupolven yhdyskunta- ja liikennepolitiikalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.4.2011 10.05 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.16
Uutinen

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa liikenne ja liikkuminen ovat hyvinvoinnin lähteitä. Suomi tarvitsee toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän. Viime kädessä sen tekee mahdolliseksi yhteiskunnan läpäisevä digitaalisuus.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen lopputuloksena julkaistiin tänään ajatuskartta hahmoittamaan tietä tulevaisuuteen.

Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä erilaiset liikkumispalvelut varmistavat kansalaisille toimivat arjen matkat ja yrityksille kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön. Suunnittelun perustana on poliittinen päätös julkisin varoin tarjottavasta matkojen ja kuljetusten palvelutasosta.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelman tavoitteena on luoda uusi käyttäjä- ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa ja toimintamalli liikenne- ja yhdyskuntasuunnitteluun. Samalla tavoitellaan parempaa liikenneratkaisujen tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Ohjelmassa ovat mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitra sekä liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö.