Toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin kehittämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2017 11.13 | Julkaistu suomeksi 9.10.2017 klo 11.26
Uutinen
Navigaattori auton ikkunassa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Navigaattori auton ikkunassa (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä. Ohjelmassa myös kuvataan Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita.

Henkilökohtainen navigointi on arkipäivää kaikkialla maailmassa. Satelliittipaikannus on mahdollista 5,4 miljardissa älypuhelimessa ja sadoissa miljoonissa navigaattoreissa. Satelliittinavigointi on tärkeä osa myös yhteiskunnan toimivuutta. Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aikatietoa.

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmaehdotuksessa esitetään 14 konkreettista toimenpidettä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi.

Ohjelmaluonnoksen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, paikannuksen laadun ja satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen arktisilla alueilla ja piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen. Yhtenä toimenpiteenä on myös selvittää tarve ja mahdollisuus perustaa Suomeen avaruushallinto.

Toimenpideohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntokierrokset ovat avoimia, niihin saa osallistua muutkin kuin lausuntopyynnössä nimenomaisesti mainitut tahot. Lausunnot voi toimittaa ministeriön kirjaamoon ([email protected]).

Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana.

(12.10 päivitetty maininta avoimesta lausuntokierroksesta)