Åtgärdsprogram för utveckling av satellitnavigering

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2017 11.13 | Publicerad på svenska 9.10.2017 kl. 11.26
Nyhet
Navigator i bilen (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)
Navigator i bilen (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet har skickat på remiss ett utkast till ett åtgärdsprogram för satellitnavigering. Programmet ger en lägesbild av olika satellitnavigeringssystem och utnyttjandet av dem på olika samhällssektorer, särskilt inom automatiserade transporter. I programmet beskrivs också den nuvarande modellen för rymdförvaltningen i Finland och det tryck på förändring som riktas mot den.

Personlig navigering är vardag överallt i världen. Satellitpositionering är möjlig i 5,4 miljarder smarttelefoner och i hundratals miljoner navigatorer. Satellitnavigering är också en viktig del av ett fungerande samhälle. Bland annat de tjänster som betjänar elnäten, telekommunikationsnäten samt trafiken och transporterna kräver satellitbaserad positionering och exakt tidsinformation.

I förslaget till åtgärdsprogram för satellitnavigering presenteras 14 konkreta åtgärder, med vilka man vill lyfta Finland till ett av de ledande länderna i fråga om att utnyttja satellitsystem.

De viktigaste åtgärderna i programutkastet går ut på att öka utnyttjandet av satellitinformation i affärsverksamhet och i tillhandahållande av tjänster, att säkerställa kvaliteten på positioneringen och utnyttjandet av satellitnavigeringssystem i arktiska regioner och att främja utnyttjandet av små satelliter. En av åtgärderna är att utreda behov och möjligheter för att grunda en rymdförvaltning i Finland.

Remisstiden för åtgärdsprogrammet går ut den 17 oktober 2017. Avsikten är att åtgärdsprogrammet ska bli färdigt under höstens lopp.