Toimenpideohjelma satelliittinavigoinnin kehittämiseksi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2017 10.59 | Julkaistu suomeksi 9.10.2017 klo 11.11
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä. Ohjelmassa myös kuvataan Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita.

Henkilökohtainen navigointi on arkipäivää kaikkialla maailmassa. Satelliittipaikannus on mahdollista 5,4 miljardissa älypuhelimessa ja sadoissa miljoonissa navigaattoreissa. Satelliittinavigointi on tärkeä osa myös yhteiskunnan toimivuutta. Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aikatietoa.

Euroopan komissio on arvioinut toimialan tämän hetkiseksi arvoksi yli 70 miljardia euroa. Kasvavan automaattiliikenteen, 5G:n ja IoT:n kehityksen myötä markkinan arvon odotetaan nousevan noin 195 miljardiin euroon vuonna 2025. Kasvusta iso osa tulee erilaisista älypuhelimiin tarjottavista palveluista. Esimerkiksi eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäiset palvelut ovat juuri tulleet saataville ja täysimääräisessä käytössä järjestelmän on tarkoitus olla vuonna 2020.

Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmaehdotuksessa esitetään 14 konkreettista toimenpidettä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi. Suomalainen osaaminen on jo pitkään ollut mukana erilaisissa avaruus- ja satelliittihankkeissa ja niiden sovelluksissa. Tällä hetkellä suomalainen avaruustoiminta on murroksessa. Suomessa on kehitetty ensimmäistä kertaa omia piensatelliitteja ja Suomessa on virinnyt aktiivinen uutta avaruusteknologiaa hyödyntävä New Space- liiketoiminta.

Ohjelmaluonnoksen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, paikannuksen laadun ja satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen arktisilla alueilla ja piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen. Yhtenä toimenpiteenä on myös selvittää tarve ja mahdollisuus perustaa Suomeen avaruushallinto.

Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota myös satelliittinavigointijärjestelmien alueellisiin haasteisiin, joita ovat toisaalta Pohjois-Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien kattavuusongelmat, mutta myös satelliittipaikannuksen ongelmat sisätiloissa ja kaupunkialueilla. Helpotusta Pohjois-Euroopan satelliittipaikannukseen on tulossa, sillä EU:n komissio on vastikään päättänyt rakentaa uuden EGNOS-järjestelmän maa-aseman Kuusamoon.

Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä sidosryhmät peräänkuuluttivat tarvetta arvioida mahdollisuutta perustaa Suomeen keskitetty avaruushallinto, joka voisi nykyistä tehokkaammin tukea Suomessa virinnyttä aktiivista avaruussovelluksiin ja piensatelliitteihin liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta.

Toimenpideohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017. Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana.

Toimenpideohjelma on valmisteltu laajasti toimialaa kuullen. Ohjelma on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Lisätietoja

liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, p. 0295342563, [email protected]