Tietoyhteiskuntaa kehittämällä tuottavuus kasvuun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2010 10.57 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.23
Tiedote

Tietoyhteiskuntakehityksellä ja digitalisoinnilla on merkittävä rooli koko Suomen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Kun tieto- ja viestintäteknologioita käytetään tehokkaasti hyväksi yhteiskunnan eri osa-alueilla, tuottavuus kasvaa.

Hallitus antoi selonteon "Tuottava ja uudistuva Suomi - Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020" eduskunnalle 26. marraskuuta 2010.

Selonteossa määritellään tulevien vuosien tavoitteet tietoyhteiskunnan kehittämiseksi ja tarvittavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Siinä käsitellään myös suomalaisen tietoyhteiskunnan nykytilannetta ja selostetaan kuluvalla hallituskaudella tehtyjä julkisen hallinnon tietoyhteiskuntahankkeita.

Tulevien vuosien keskeisinä tavoitteina on mm. julkisen tiedon avaaminen ja tehokas hyödyntäminen, käyttäjälähtöinen palvelukehitys, ikääntyneet aktiivisina kansalaisina ja kestävän kehityksen edistäminen uusien teknologioiden käyttöönotolla.

Suomi on edelleen tietoyhteiskunnan kehittämisen suunnannäyttäjiä. Suomi määritteli ensimmäisenä maana maailmassa yhden megan nettiyhteyden yleispalveluksi. Valtioneuvoston tavoitteena on, että nopeat, sadan megan laajakaistayhteydet saataisiin vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikkien vakinaisten asuntojen sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkojen ulottuville.

Sisällöillä ja palveluilla on merkittävä rooli digitaalisen Suomen kehittymisessä. Palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja turvallisia käyttäjille, ja ne on suunniteltava arjen tarpeisiin. Palvelujen monikielisyyteen ja esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota jo suunnitteluvaiheessa.

Suomi tukee digitaalisten markkinoiden kehittämistä EU:n sisämarkkinoilla sekä globaalisti. Verkkosisältöjen ja palvelujen parempi liikkuvuus rikastaa tarjontaa ja luo edellytyksiä luovan talouden liiketoimintamalleille.

Hallituksen tavoitteena on, että tietoyhteiskuntaa kehitetään verkostomaisesti yli toimialarajojen. Palvelujen kehittämisessä lähtökohtana ovat ihmisten ja yhteiskunnan tarpeet. Päällekkäisistä toiminnoista ja suljetuista tietojärjestelmistä pyritään eroon. Keskeistä on myös julkisen tiedon avaaminen, jotta se olisi kaikkien saatavilla ja mahdollistaisi uudenlaiset innovaatiot.

Lisätietoja:

viestintäministerin erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan pääsihteeri Taru Rastas, puh. (09) 160 28617, 040 715 5075