Utveckling av informationssamhället höjer produktiviteten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2010 10.57 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.23
Pressmeddelande

Digitaliseringen och utvecklingen av informationssamhället spelar en betydande roll i vår strävan att upprätthålla välfärden och höja produktiviteten i hela Finland. När informations- och kommunikationstekniken används effektivt inom alla samhällssektorer ökar produktiviteten.

Regeringen överlämnade redogörelsen "Ett produktivt och nyskapande Finland - Digital agenda för åren 2011-2020" till riksdagen den 26 november 2010.

I redogörelsen fastställs de centrala målen för det finländska informationssamhället under de kommande åren och de åtgärder som krävs för att nå dem. I den beskrivs också nuläget i det finska informationssamhället och de informationssamhällsprojekt inom den offentliga förvaltningen som har genomförts under nuvarande regeringsperiod.

Under de närmaste åren är centrala mål bl.a. att öka tillgången till offentlig information och att effektivt utnyttja den, att planera tjänster utifrån användarnas behov, att sporra de äldre till aktivt medborgarskap och att ta i bruk nya teknologier i avsikt att främja en hållbar utveckling.

Finland är fortfarande en vägvisare i fråga om att utveckla informationssamhället. Finland är det första landet i världen som definierade en internetanslutning på en megabit (1 Mbit/s) som en samhällsomfattande tjänst. Statsrådet har som mål att snabba internetuppkopplingar med en överföringshastighet på 100 Mbit/s ska finnas tillgängliga för så gott som alla fasta bostäder samt företag och verksamhetsställen inom den offentliga förvaltningen före utgången av år 2015.

Innehåll och tjänster spelar en viktig roll i utvecklingen av det digitala Finland. Tjänsterna ska vara lätta och säkra att använda och de ska svara på behov i vår vardag. Tjänsterna ska redan i planeringsfasen utformas så att de fungerar på flera språk och så att de är tillgängliga för alla.

Finland stöder utvecklingen av den digitala marknaden såväl inom EU:s inre marknad som globalt. En ökad rörlighet för webbinnehåll och tjänster berikar utbudet och skapar förutsättningar för innovativa affärsmodeller i den kreativa ekonomin.

Regeringens mål är att utveckla informationssamhället som ett nätverk som omspänner olika branscher. Tjänsterna ska utvecklas utifrån människornas och samhällets behov. Vi tar sikte på att eliminera överlappande funktioner och slutna informationssystem. Det är också viktigt att den offentliga informationen öppnas och görs tillgänglig för alla för att möjliggöra nya innovationer.

Ytterligare information:

kommunikationsministerns specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324
generalsekreteraren för Delegationen för vardagens informationssamhälle Taru Rastas, tfn 09 160 28617, 040 715 5075