Talousdatasta yhteen toimivia ja parempia digitaalisia palveluja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2017 12.15
Uutinen
Ministeri Anne Berner puhuu Taltio-päätösseminaarissa 3.11.2017 (Kuva: LVM)
Ministeri Anne Berner puhuu Taltio-päätösseminaarissa 3.11.2017 (Kuva: LVM)

Digitaalista taloustietoa hyödyntämällä voidaan helpottaa yritysten hallinnollista työtä ja kuluttajien arkea sekä luoda mahdollisuuksia innovatiiviselle palvelukehitykselle. Talousdatan liikkuvuus liiketoiminnan tukena edellyttää kuitenkin tiedon yhtenäisyyttä ja tässä nyt päättyvä TALTIO-hanke on ollut tuloksekas, sanoo ministeri Anne Berner TALTIO-hankkeen päätösseminaarissa 3. marraskuuta 2017.

TALTIO-hankkeessa on kehitetty standardeja, joilla on yhtenäistetty talousdatan muotoa ja rakennettu yhteentoimivuutta eri toimijoiden välille. Esimerkkinä toimii kirjapidon lähdeaineistojen, kuten laskujen, tiliotteiden ja kuittien saaminen standardoituun ja koneluettavaan muotoon niin, että tiedot ovat siirrettävissä järjestelmistä toiseen.

- Pelkkä talousdatan standardointi ja tekninen yhteentoimivuus ei kuitenkaan riitä, vaan yritykset on saatava soveltamaan malleja omissa taloushallinnon prosesseissaan ja ohjelmisto- ja taloushallintopalveluja tarjoavat yritykset kehittämään yhä parempia ratkaisuja asiakkailleen, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

- Talousdatalla on sen monimuotoisuuden ja kansainvälisten standardien kautta erityinen rooli tiedon hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan edistämisessä Suomessa, mutta myös rajat ylittävässä datataloudessa. Esimerkiksi EU:n datatalouden aloitteessa ajatuksena on poistaa datan liikkuvuuden esteitä sisämarkkinoilla sekä lisätä datan saatavuutta ja siirrettävyyttä - ja tässä Suomella on paljon annettavaa tehdystä kehitystyöstä ponnistaen.

Nyt päättyvä TALTIO-hanke on ollut Taloushallintoliiton ja liikenne- ja viestintäministeriön yhdessä vetämä projekti. Hanke jatkuu Teknologiateollisuuden suunnitteilla olevassa RTECO-hankkeessa (digitaalinen reaaliaikatalous), jossa TALTIO:ssa saavutetut tulokset viedään käytännön ratkaisuiksi yrityksiin, organisaatioihin ja niiden muodostamiin ekosysteemiverkostoihin.

- Jatkamme ministeriössä työtä kannustamalla omalla sektorillamme toimivia tahoja ottamaan käyttöön digitaalisen talouden yhteentoimivia dataratkaisuja sekä osallistumalla TALTIO:n jatkoksi suunnitellun RTECO-hankkeen verkostoyhteistyöhön, ministeri Berner sanoo.

TALTIO-hanke on ollut osa hallituksen digitaalisen toimintaympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta, jossa edistetään datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.