Kompatibla ekonomiska data och bättre digitala tjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2017 12.15
Nyhet
Minister Anne Berner talar i Taltio-seminaret 3.11.2017 (Kuva: KOmmunikationsministeriet)
Minister Anne Berner talar i Taltio-seminaret 3.11.2017 (Kuva: KOmmunikationsministeriet)

Genom att utnyttja digitala ekonomiska data kan man underlätta företagens administrativa arbete och konsumenternas vardag och skapa förutsättningar för innovativ utveckling av tjänster. För att ekonomiska data ska vara rörliga och stödja affärsverksamheten krävs trots allt enhetlighet. Här har TALTIO-projektet, som nu avslutas, varit resultatrikt, sade minister Anne Berner vid projektets avslutande seminarium den 3 november 2017.

Inom TALTIO-projektet har det tagits fram standarder med vilka man förenhetligat formen på ekonomiska data och förbättrat kompatibiliteten mellan olika aktörer. Ett exempel är att källmaterial inom bokföringen, t.ex. räkningar, kontoutdrag och kvitton, fås i standardiserad och maskinläsbar form så att uppgifterna kan överföras från ett system till ett annat.

- Det räcker dock inte med att ekonomiska data standaridiseras och blir tekniskt kompatibla, utan företagen måste kunna tillämpa modellerna i sin egen ekonomiförvaltning och de företag som tillhandahåller programvaru- och ekonomiförvaltningstjänster måste ta fram ännu bättre lösningar åt sina kunder, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

- I och med de många olika formerna av data och de internationella standarderna har ekonomiska data en särskild roll när det gäller att främja affärsverksamhet som baserar sig på nyttjande av data, dels i Finland, dels i den gränsöverskridande dataekonomin. I exempelvis initiativet om EU:s dataekonomi är tanken att undanröja hinder för datarörligheten på den inre marknaden och att öka dataåtkomsten och dataöverföringen - här har Finland mycket att ge med grund i det utvecklingsarbete som gjorts.

TALTIO-projektet är ett projekt som Ekonomiadministrationsförbundet och kommunikationsministeriet har lett tillsammans. Projektet får en fortsättning inom ramen för det RTECO-projekt för digital realtidsekonomi som Teknologiindustrin har under planering och där de resultat som uppnåtts inom TALTIO omsätts i praktiken i form av lösningar för företag, organisationer och de ekosystemnätverk som dessa bildar.

- I ministeriet fortsätter vi arbetet genom att uppmuntra aktörerna i vår sektor att införa kompatibla datalösningar inom den digitala ekonomin och genom att delta i nätverkssamarbetet kring det RTECO-projekt som planeras som en fortsättning på TALTIO, säger minister Berner.

TALTIO-projektet har utgjort ett led i regeringens spetsprojekt för skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet, som ska främja nyttjandet av data i affärsverksamhet.