Suomi sai EU-rahoitusta digitaalisten yhteyksien kehittämiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.1.2023 12.28 | Julkaistu suomeksi 9.1.2023 klo 11.15
Tiedote
Kalastusalus Grönlannissa. (Kuva: Shutterstock)
Kalastusalus Grönlannissa. (Kuva: Shutterstock)

Euroopan komissio myönsi Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta. Cinia Oy:n koordinoima hanke sai 3,65 miljoonaa euroa hankkeelle, jossa valmistellaan Pohjois-Euroopan ja arktisen alueen tietoliikenteen runkoverkkoja. Konsortion toinen jäsen on tanskalainen NORDUnet A/S. Lisäksi Telialle myönnettiin rahoitusta hankkeeseen, jolla parannetaan rajat ylittävien verkkopalveluiden jatkuvuutta. Hanke sai rahoitusta 15,535 miljoonaa euroa ja sen toteuttavat Telia Sverige AB, Telia Finland Oy ja LMT.

Verkkojen Eurooppa -välineen CEF 2 Digital -ohjelman komitea päätti 13.12.2022 rahoituksen myöntämisestä Euroopan unionin digitaalista infrastruktuuria parantaville hankkeille. Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä 151,3 miljoonaa euroa tietoliikenteen runkoyhteyksien rakentamiseen sekä liikenneväylien ja paikallisten julkisten palveluiden 5G-infrastruktuuria varten.

Rahoitusta kahdelle hankkeelle

1. Euroopan ja sen strategiset kumppanit yhdistävien digitaalisten runkoverkkojen suunnittelu

Rahoituksesta3,65 miljoonaa euroa myönnettiin Cinian koordinoimalle hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää kolmen uuden datakaapeli-investoinnin jatkovalmisteluja sekä arktisen alueen runkoverkkojen suunnittelua vuoteen 2030 saakka. Far North Fiber on ensimmäinen pitkän matkan merikaapelijärjestelmä, joka tulee yhdistämään Aasian Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Skandinaviaan Luoteisväylän kautta. C-Lion2 -hankkeen tavoitteena on kiinteän merivalokaapelijärjestelmän rakentaminen Itämeren alueen eri toimijoiden tarpeisiin. Terrestrial Backbone Finland muodostuu pääosin etelä-pohjoissuunnassa kulkevista kuitukaapeliyhteyksistä, jotka valmistuessaan vahvistavat Suomen kansallista runkoverkkoa ja sen liityntämahdollisuuksia kansainvälisiin verkkoihin.

2. Saumattomat 5G-yhteydet Pohjois-Euroopan liikenneväylille

Telia sai rahoitusta projektille, jonka tavoitteena on parantaa rajat ylittävien verkkopalvelujen jatkuvuutta ja ottaa 5G-infrastruktuuria käyttöön. Tavoitteena on, että 5G:n avulla palveluiden käyttö voi jatkua saumattomasti, kun ajoneuvo ylittää rajan.

Mitä seuraavaksi?

Parhaillaan on käynnissä Verkkojen Eurooppa -ohjelman digitaalisektorin (Connecting Europe Facility, CEF Digital) toinen hakukierros. Liikenne- ja viestintäministeriö esittelee Suomesta hakuun ehdotetut hakemukset alkuvuodesta valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, sillä hakemuksille vaaditaan kansallinen puolto.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tiia Korhonen, p. 0295 342 147, [email protected]

erityisasiantuntija Sofia Lindbäck, p. 0295 342 165, [email protected]