Finland fick EU-finansiering för att utveckla digitala förbindelser

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2023 12.28 | Publicerad på svenska 9.1.2023 kl. 11.15
Pressmeddelande
Fiskefartyg i Grönland. (Bild: Shutterstock)
Fiskefartyg i Grönland. (Bild: Shutterstock)

Europeiska kommissionen har beviljat finansiering ur Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF). Ett projekt som samordnas av Cinia Ab beviljades 3,65 miljoner euro för förberedelse av stomnät för telekommunikation i Nordeuropa och den arktiska regionen. I konsortiet ingår också danska företaget NORDUnet. Dessutom beviljades Telia finansiering för ett projekt som förbättrar kontinuiteten i gränsöverskridande webbtjänster. Projektet beviljades 15,535 miljoner euro i finansiering och det genomförs av Telia Sverige AB, Telia Finland Oy och LMT.

Kommittén för programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa CEF 2 Digital beslutade den 13 december 2022 att bevilja finansiering till projekt som förbättrar Europeiska unionens digitala infrastruktur. Europeiska kommissionen beviljade sammanlagt 151,3 miljoner euro i finansiering för byggande av stamförbindelser för datakommunikation samt för 5G-infrastruktur för trafikleder och lokala offentliga tjänster.

Finansiering för två projekt

1. Planering av digitala stamnät som förbinder Europa och dess strategiska partner

Ur finansieringen beviljades 3,65 miljoner euro till ett projekt som samordnas av Cinia och som syftar till att främja den fortsatta beredningen av tre nya datakabelinvesteringar samt planering av stomnät inom den arktiska regionen fram till 2030. Far North Fiber är det första långdistans undervattenskabelsystemet som kommer att förena Asien med Nordamerika, Europa och Skandinavien via Nordvästpassagen. Målet med projektet C-Lion2 är att bygga ett fast system med undervattenskablar av optiska fibrer för olika aktörers behov i Östersjöregionen. Terrestrial Backbone Finland består huvudsakligen av fiberoptiska förbindelser från söder till norr, som när de färdigställs stärker Finlands nationella stamnät och dess anslutningsmöjligheter till internationella nät.

2. Smidiga 5G-förbindelser till trafiklederna i Nordeuropa

Telia fick finansiering för ett projekt som syftar till att förbättra kontinuiteten i gränsöverskridande nättjänster och införa 5G-infrastruktur. Målet är att användningen av tjänster med hjälp av 5G ska kunna fortsätta smidigt när fordon passerar gränsen.

Vad händer härnäst?

För närvarande pågår en andra utlysning för den digitala sektorn inom programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF Digital). Kommunikationsministeriet presenterar i början av året de från Finland för utlysningen föreslagna ansökningarna för statsrådets finansutskott, eftersom det krävs ett nationellt understöd för dem.

Ytterligare information:

Tiia Korhonen, överinspektör, tfn 0295 342 147, [email protected]

Sofia Lindbäck, specialsakkunnig, tfn 0295 342 165, [email protected]